« 4Moj 17:2 4 Księga Mojżeszowa 17:3 4Moj 17:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle jimię Aaronowo będzie w rodzie Lewi a jedna rozga wszytkę czela jich będzie mieć.
2.WUJEK.1923A imię Aaronowe będzie w pokoleniu Lewi: i jedna laska wszystkie z osobna familie mieć będzie:
3.GDAŃSKA.1881Ale imię Aaronowe napiszesz na lasce Lewiego; bo każda laska będzie od każdego książęcia z domu ojców ich.
4.GDAŃSKA.2017A imię Aarona napiszesz na lasce Lewiego, gdyż jedna laska będzie dla każdego naczelnika z domu ich ojców.
5.CYLKOW(17:18) Imię zaś Ahrona napiszesz na buławie Lewi'ego, ponieważ jedna buława ma być od naczelnika domów ich rodowych.
6.KRUSZYŃSKI(17:18) imię Aarona napiszesz na lasce pokolenia Lewiego, bo jedna laska na głowę domu patrjarchalnego.
7.MIESES(17:18) a imię Arona napiszesz na lasce Lewiego, gdyż jedna laska [przypada] na [każdego] naczelnika rodów ich [szczepowych], –
8.TYSIĄCL.WYD5a na lasce lewitów wypisz imię Aarona. Ma wypaść po jednej lasce na wodza poszczególnych pokoleń.
9.BRYTYJKA(17:18) Imię Aarona zaś napisz na lasce Lewiego, ponieważ ma być po jednej lasce od naczelnika rodu.
10.POZNAŃSKA(17:18) Na lasce Lewiego wypiszesz imię Aarona, bo tylko jedna laska przypada na przywódcę domu rodowego.
11.WARSZ.PRASKA(17:18) Na lasce Lewiego niech będzie wypisane imię Aarona, bo tylko jedna laska może wypaść na każdego przywódcę pokolenia.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(17:18) Zaś imię Ahrona napiszesz na buławie Lewiego, ponieważ ma być jedna buława od naczelnika ich rodowych domów.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(17:18) Imię Aarona wypisz na lasce Lewiego, ponieważ każdy ród może dać tylko jedną laskę należącą do jego naczelnika.