« 4Moj 17:3 4 Księga Mojżeszowa 17:4 4Moj 17:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI położysz je w stanu zaślubienia przed świadectwem, tu kgdzie mowić będę k tobie.
2.WUJEK.1923I położysz je w przybytku przymierza przed świadectwem, gdzie będę mówił do ciebie.
3.GDAŃSKA.1881I zostawisz je w namiocie zgromadzenia przed świadectwem, gdzie się z wami schodzę.
4.GDAŃSKA.2017I położysz je w Namiocie Zgromadzenia przed Świadectwem, gdzie się z wami spotykam.
5.CYLKOW(17:19) I położysz je w przybytku zboru przed arką świadectwa, tam gdzie ukazuję się wam;
6.KRUSZYŃSKI(17:19) Złożysz je w namiocie przed świadectwem, tam, gdzie spotykam się z wami.
7.MIESES(17:19) i złożysz je w Namiocie Obecności przed Świadectwem [arką tablic Świadectwa, =arką Przymierza], gdzie Ja Się objawiam wam,
8.TYSIĄCL.WYD5Połóż je w Namiocie Spotkania przed [Arką] Świadectwa, gdzie się z tobą spotykam.
9.BRYTYJKA(17:19) Połóż je potem w Namiocie Zgromadzenia przed Skrzynią Świadectwa, gdzie się wam objawiam.
10.POZNAŃSKA(17:19) Złożysz je w Namiocie Zjednoczenia przed Świadectwem, tam gdzie się wam objawiam.
11.WARSZ.PRASKA(17:19) Złożysz laski w Namiocie Spotkania przed Arką Świadectwa, tam gdzie Ja spotykam się z wami.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(17:19) Potem położysz je w Przybytku Zboru, przed Arką Świadectwa; tam, gdzie się wam ukazuję.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(17:19) Następnie złóż te laski w namiocie spotkania przed skrzynią Świadectwa, tam, gdzie spotykam się z wami.