« 4Moj 17:5 4 Księga Mojżeszowa 17:6 4Moj 17:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI mowił jest [Pan] ❬Mojżesz❭ ku synom israelskim, i dali są jemu wszytki książęta rozgi, każdy z swego rodu, a było jest rozg dwanaćcie kromie rozgi Aaronowy.
2.WUJEK.1923I mówił Mojżesz do synów Izraelowych: i dali mu wszystkie książęta laski z każdego pokolenia: i było lasek dwanaście oprócz laski Aaronowéj.
3.GDAŃSKA.1881To gdy Mojżesz mówił do synów Izraelskich, oddali mu wszyscy książęta ich laski swoje, każdy książę laskę z domu ojca swego, dwanaście lasek; a laska Aaronowa była między laskami ich.
4.GDAŃSKA.2017Gdy Mojżesz przekazał to synom Izraela, wszyscy ich naczelnicy oddali mu swoje laski, po jednej lasce od każdego naczelnika z domu swego ojca, razem dwanaście lasek. Wśród ich lasek była też laska Aarona.
5.CYLKOW(17:21) I powiedział Mojżesz synom Israela, i dali mu wszyscy naczelnicy ich po buławie od każdego naczelnika według domu ich rodowego, - dwanaście buław, a buława Ahrona między buławami ich.
6.KRUSZYŃSKI(17:21) Mojżesz przemówił do synów Izraelowych i każdy z książąt dał mu laskę, jedna laska na księcia, czyli jedna na dom patrjarchalny, dwanaście lasek, a laska Aaronowa była wpośród ich lasek.
7.MIESES(17:21) Mojżesz rzekł [to] do Synów Izraela i wszyscy ich książęta dali mu po lasce na jednego księcia z rodów ich szczepowych, [razem] dwanaście lasek [było], a [ponadto] – Arona laska między ich laskami,
8.TYSIĄCL.WYD5I oznajmił to Mojżesz Izraelitom. Dali mu więc wszyscy ich książęta po lasce, tak że wypadła jedna laska na księcia z każdego pokolenia, razem więc dwanaście lasek. Pośród nich była również laska Aarona.
9.BRYTYJKA(17:21) A gdy Mojżesz przemówił do synów izraelskich, a wszyscy ich książęta dali mu laski, po jednej lasce na jeden ród, razem więc dwanaście lasek. Laska Aarona była między ich laskami.
10.POZNAŃSKA(17:21) Mojżesz przemówił zatem do Izraelitów. Wtedy wszyscy naczelnicy dali mu od siebie po lasce, według swoich pokoleń, razem dwanaście lasek; wśród nich była też laska Aarona.
11.WARSZ.PRASKA(17:21) Mojżesz przemówił do synów Izraela, po czym wszyscy przywódcy oddali mu swoje laski stosownie do liczby pokoleń, czyli dwanaście lasek. Laska Aarona znajdowała się w samym środku innych lasek.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(17:21) Więc Mojżesz powiedział to synom Israela i wszyscy ich naczelnicy dali mu po buławie, od każdego naczelnika, według ich rodowego domu dwanaście buław; a buława Ahrona była pomiędzy ich buławami.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(17:21) Gdy Mojżesz przekazał Izraelitom te słowa, książęta dali mu swoje laski, po jednej z każdego rodu, razem dwanaście lasek. Była wśród nich również laska Aarona.