« 4Moj 17:7 4 Księga Mojżeszowa 17:8 4Moj 17:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPdrugi dzień wrociw się nalazł rozkwietłszą rozgę Aaronowę w domu Lewi i rozkwitającą się pąkowim, zjawiąc się kwiecie, jeż to liścim rozszyrzonym w migdały stworzony są.
2.WUJEK.1923Nazajutrz wróciwszy się nalazł, iż zakwitnęła laska Aaronowa w domu Lewi: i gdy napęczniało pąkowie, wyszły kwiatki, które, gdy się list rozwił, w migdały się obróciły.
3.GDAŃSKA.1881A gdy nazajutrz przyszedł Mojżesz do namiotu świadectwa, oto się zazieleniła laska Aaronowa z domu Lewiego, i wypuściła listki i wydała kwiat, i zrodziła dojrzałe migdały.
4.GDAŃSKA.2017Nazajutrz, gdy Mojżesz przyszedł do Namiotu Świadectwa, oto laska Aarona, z domu Lewiego, zakwitła, wypuściła pączki, wydała kwiat i dojrzałe migdały.
5.CYLKOW(17:23) I okazało się nazajutrz, gdy przyszedł Mojżesz do przybytku świadectwa, że oto zakwitła buława Ahrona, od domu Lewi'ego; i wypuściła pączki, i wydała kwiat, i dojrzały na niej migdały.
6.KRUSZYŃSKI(17:23) Nazajutrz Mojżesz wszedł do namiotu zgromadzenia, a oto laska Aaronowa zakwitła dla domu Lewiego: puściła pączki, rozwinęła się w kwiat i dojrzały migdały.
7.MIESES(17:23) Nazajutrz działo się, iż gdy Mojżesz wszedł do Namiotu Świadectwa, – oto! zakwitła była laska Arona z domu Lewi, wypuściła pączki, wydała kwiat i [już] dojrzałe miała migdały.
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy następnego poranka Mojżesz wszedł do Namiotu Spotkania, zobaczył, że zakwitła laska Aarona z pokolenia Lewiego: wypuściła pączki, zakwitła i wydała dojrzałe migdały.
9.BRYTYJKA(17:23) A gdy nazajutrz wszedł Mojżesz do Namiotu Świadectwa, oto kwitła laska Aarona z domu Lewiego, wypuściła pączki i wydała kwiat i dojrzałe migdały.
10.POZNAŃSKA(17:23) Kiedy nazajutrz wszedł Mojżesz do Namiotu Świadectwa, okazało się, że zakwitła laska Aarona z pokolenia Lewiego: wypuściła pączki, wydała kwiat i dojrzały na niej migdały.
11.WARSZ.PRASKA(17:23) Następnego dnia, gdy Mojżesz wrócił do Namiotu Spotkania, zauważył, że laska Aarona, przypadająca na pokolenie Lewiego, ożywiła się: wypuściła pąki, zakwitła i wydała owoce migdału.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(17:23) A nazajutrz, gdy Mojżesz przyszedł do Przybytku Świadectwa, okazało się, że oto zakwitła buława Ahrona z domu Lewiego. Wypuściła pączki, wydała kwiat oraz dojrzały na niej migdały.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(17:23) Nazajutrz, gdy Mojżesz wszedł do namiotu Świadectwa, laska Aarona z domu Lewiego kwitła! Wypuściła pączki, pojawiły się na niej kwiaty i dojrzałe migdały!