« 2Krl 9:14 2 Księga Królewska 9:15 2Krl 9:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A wrócił się był, aby się leczył w Jezrahelu na rany; bo go byli zranili Syryjczykowie walczącego przeciw Hazaelowi, królowi Syryjskiemu. I rzekł Jehu: Jeźli się wam podoba, niechaj żaden zbieg nie wychodzi z miasta, żeby nie szedł a nie oznajmił w Jezrahelu.
2.GDAŃSKA.1881Ale się był wrócił król Joram, aby się leczył na rany, które mu byli zadali Syryjczycy, gdy walczył z Hazaelem, królem Syryjskim.) I rzekł Jehu: Jeźli się wam zda, niech nie wychodzi nikt z miasta, żeby szedł co oznajmić w Jezreelu.
3.GDAŃSKA.2017Lecz król Joram wrócił, by leczyć się w Jizreel z ran, które mu zadali Syryjczycy, gdy walczył z Chazaelem, królem Syrii). Jehu powiedział: Jeśli się na to zgadzacie, niech nikt nie wychodzi z miasta, aby pójść i oznajmić to w Jizreel.
4.CYLKOWNastępnie jednak wrócił król Joram, aby się leczyć w Izreelu na różne rany, które mu byli zadali Aramejczycy, gdy walczył z Hazaelem, królem aramejskim. Jehu zaś rzekł: Jeżeli to wolą waszą, nie dajcie nikomu zbiedz lub ujść z miasta, któryby mógł pójść i zawiadomić o tem w Izreelu.
5.KRUSZYŃSKIJednak król Joram powrócił, aby się leczyć w Izreel z ran, jakie mu zadali Syryjczycy, gdy walczył przeciwko Hazaelowi, królowi syryjskiemu. - Tedy rzekł Jehu: "Jeśli się to wam podoba, niechaj nikt nie wychodzi z miasta, aby miał oznajmić w Izreel".
6.TYSIĄCL.WYD5Jednakże król Joram wycofał się do Jizreel, aby leczyć się z ran, które mu zadali Aramejczycy, gdy walczył przeciw Chazaelowi, królowi Aramu. Jehu powiedział: Jeżeli taki jest wasz zamiar, niech nie wyjdzie z miasta zbieg, aby zanieść wieść do Jizreel.
7.BRYTYJKANastępnie jednak król Jehoram wycofał się, aby się leczyć w Jezreel z ran, jakie mu zadali Aramejczycy, gdy prowadził wojnę z Chazaelem, królem Aramu. Jehu zaś powiedział: Jeżeli się na to zgadzacie, to niechaj żaden uchodźca nie wymknie się z miasta, aby pójść z tą wieścią do Jezreel.
8.POZNAŃSKAAle król Joram powrócił do Jizreel leczyć się z ran, które mu zadali Aramejczycy w walce z Chazaelem, królem Aramu. Jehu rzekł: - Jeśli duszą waszą jesteście [ze mną], niech nikt nie opuszcza miasta, aby pójść dać znać do Jizreel.
9.WARSZ.PRASKAKról Joram musiał jednak wrócić do Jizreel, aby leczyć rany, jakie mu zadali Aramejczycy, gdy walczył przeciwko Chazaelowi, królowi Aramu. Jehu wówczas powiedział: Jeżeli się zgadzacie, to niech nikomu nie uda się uciec z miasta, żeby zanieść jakieś wieści do Jizreel.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem król Joram wrócił, by w Israelu leczyć różne rany, które mu zadali Aramejczycy, gdy walczył z aramejskim królem Hazaelem. Zaś Jehu powiedział: Jeśli to waszą wolą, nie dajcie nikomu ujść lub zbiec z miasta, by mógł pójść i powiedzieć o tym w Jezreelu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWycofał się jednak do Jizreela, aby tam leczyć się z ran, które zadali mu Aramejczycy, gdy walczył z Chazaelem, królem Aramu. Jehu oświadczył: Jeśli jesteście po mojej stronie, to niech żaden zbieg nie wymknie się teraz z miasta, by donieść o tym wszystkim w Jizreelu.