« 2Krl 9:1 2 Księga Królewska 9:2 2Krl 9:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy tam przyjdziesz, ujrzysz Jehu, syna Jozaphata, syna Namsy: a wszedłszy każesz mu wstać z pośrodku braciéj jego i wwiedziesz do wnętrznéj komory.
2.GDAŃSKA.1881A gdy tam przyjdziesz, ujrzysz tam Jehu, syna Jozafatowego, syna Namsy, a wszedłszy tam, odwiedziesz go z pośrodku braci jego, i wprowadzisz go do gmachu najskrytszego.
3.GDAŃSKA.2017A gdy tam przybędziesz, zobaczysz tam Jehu, syna Jehoszafata, syna Nimsziego. Wejdź tam, spraw, by powstał spośród swych braci i wprowadź go do najskrytszej komnaty.
4.CYLKOWGdy przybędziesz tam, obejrzysz się za Jehą, synem Jozafata, syna Nimszy, a wszedłszy doń, wywiedziesz go z pośród braci jego, a zaprowadzisz go do komnaty ustronnej.
5.KRUSZYŃSKIGdy tam przybędziesz, rozglądaj się tam za Jehu, synem Jozafata, syna Nimsziego; a gdy przybędziesz, wywyższysz go spośród jego braci i zaprowadzisz go do izby oddzielnej.
6.TYSIĄCL.WYD5Przyszedłszy tam, rozejrzyj się za Jehu, synem Jozafata, syna Nimsziego. Wejdź i nakłoń go, by podniósł się z grona swoich towarzyszy i zaprowadź go do najskrytszej izby.
7.BRYTYJKAGdy tam przybędziesz, rozejrzyj się za Jehu, synem Jehoszafata, syna Nimsziego. Zajdź do niego i wyprowadź go z grona jego towarzyszy, i przeprowadź go poprzez izby.
8.POZNAŃSKAGdy tam przybędziesz, staraj się zobaczyć Jehu, syna Jehoszafata, syna Nimsziego. Podejdziesz, wywołasz go spośród jego braci i wprowadzisz go do wewnętrznej izby.
9.WARSZ.PRASKAGdy przyjdziesz na miejsce, odszukaj Jehu, syna Jozafata, syna Nimsziego. Kiedy go odnajdziesz, niech pozostawi swoich braci i uda się z tobą do innego pomieszczenia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy tam przybędziesz, rozejrzysz się za Jehą, synem Jozafata, syna Nimszi; a gdy do niego wejdziesz – wyprowadzisz go spośród jego braci i zaprowadzisz go do ustronnej komnaty.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy tam przybędziesz, rozejrzyj się za Jehu, synem Jehoszafata, wnukiem Nimsziego. A gdy go spotkasz, poproś, by opuścił swe towarzystwo, i przejdź z nim do jakiejś ustronnej komnaty.