« 2Krl 9:28 2 Księga Królewska 9:29 2Krl 9:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Roku jedenastego Jorama, syna Achabowego, królował Ochozyasz nad Juda.
2.GDAŃSKA.1881A roku jedenastego Jorama, syna Achabowego, królował Ochozyjasz nad Judą.
3.GDAŃSKA.2017W jedenastym roku Jorama, syna Achaba, Achazjasz zaczął królować nad Judą.
4.CYLKOWJedenastego zaś roku Jorama, syna Ahaba, objął rządy Achazjasz nad Judą.
5.KRUSZYŃSKIAhazjasz zaczął panować nad Judą w jedenastym roku Jorama, syna Achaba.
6.TYSIĄCL.WYD5W jedenastym roku panowania Jorama, syna Achaba, Ochozjasz został królem judzkim.
7.BRYTYJKAA ten Achazjasz objął władzę królewską nad Judą w jedenastym roku panowania Jehorama, syna Achaba.
8.POZNAŃSKAOchozjasz został królem Judy w jedenastym roku [panowania] Jorama, syna Achaba.
9.WARSZ.PRASKAKrólem judzkim w jedenastym roku panowania Jorama, syna Achaba, został Ochozjasz.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Achazja objął rządy nad Judą jedenastego roku Jorama, potomka Ahaba.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAchazjasz objął rządy nad Judą w jedenastym roku panowania Jorama, syna Achaba.