« Lam 2:18 Księga Lamentacji 2:19 Lam 2:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923KOPH. Wstań, chwal w nocy na początku straży, wylij jako wodę serce twe przed obliczem Pańskiem, podnieś ku niemu ręce twoje dla dusze dziatek twych, które omdlały od głodu na rogu wszech ulic,
2.GDAŃSKA.1881Wstań, wołaj w nocy na początku straży, wylewaj serce twoje przed obliczem Pańskiem jako wodę; podnoś do niego ręce swoje za duszę dziatek swych, które omdlewają od głodu na rogu wszystkich ulic, a rzecz: Wejrzyj Panie! a obacz, komuś tak kiedy u czynił?
3.GDAŃSKA.2017Wstań, wołaj w nocy na początku straży, wylewaj swe serce jak wodę przed obliczem Pana. Podnoś do niego swe ręce za duszę swych dzieci, które omdlewają z głodu na rogach wszystkich ulic.
4.CYLKOWWstań, wykrzykuj głośno w nocy, na początku straży; wylewaj jako wodę serce twoje przed obliczem Pana, podnieś ku Niemu ręce twoje za życie dziatek twoich, które pomdlały z głodu na wszystkich rogach ulic.
5.KRUSZYŃSKIKof. Powstań, płacz w nocy aż do straży porannej; wylej serce swoje jako wodę przed obliczem Pana. Podnieś ku Niemu swoje dłonie, aby zachować życie twoich, niemowląt, które padają z głodu na rogach wszystkich ulic.
6.TYSIĄCL.WYD5{Kof} Powstań, wołaj po nocy przy zmianach straży, wylewaj swe serce jak wodę przed obliczem Pana, wznoś do Niego swe ręce o życie twoich niemowląt, <które padały z głodu na rogach wszystkich ulic>.
7.BRYTYJKAWstań, narzekaj w nocy, na początku straży nocnych, wylewaj jak wodę swoje serce przed obliczem Pana; podnieś ku niemu swoje dłonie za duszę twoich dziatek, które omdlewają z głodu na rogu każdej ulicy!
8.POZNAŃSKAKażdej nocy wstawaj, lamentuj z początkiem nocnych straży! Wylej - jak wodę - swe serce przed obliczem Pana! Do Niego wznoś swoje dłonie o życie twych dziatek (zamorzonych głodem na rogach wszystkich ulic)!
9.WARSZ.PRASKA[Kof] Wstawaj i uskarżaj się w nocy przy zmianie każdej nocnej straży! Wylewaj swoje serce jak wodę przed obliczem samego Pana! Wyciągaj ku Niemu swe ręce i błagaj o życie twych dzieci (tych, które z głodu padają na rogach wszystkich ulic).
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wstań, wykrzykuj głośno w nocy, wykrzykuj na początku straży; przed obliczem Pana, jak wodę, wylewaj twoje serce; podnieś ku Niemu twoje ręce z powodu życia twoich dzieci, które pomdlały z głodu na rogach wszystkich ulic.
11.EIB.BIBLIA.2016Powstań, krzycz w nocy, na początku nocnych straży. Wylewaj jak wodę swe serce przed obliczem Pana. Wznieś do Niego dłonie za duszę swych niemowląt, które omdlewały z głodu na rogu każdej ulicy.