« Lam 2:3 Księga Lamentacji 2:4 Lam 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923DALETH. Wyciągnął łuk swój jako nieprzyjaciel, zmocnił prawicę swą jako sprzeciwnik i pobił wszystko, co było pięknego na wejrzenie w namiecie córki Syon, wylał jako ogień rozgniewanie swoje.
2.GDAŃSKA.1881Naciągnął łuk swój, jako nieprzyjaciel, postawił prawicę swoję jako przeciwnik, i pozabijał wszystkich najpozorniejszych z ludu, a w namiocie córki Syońskiej wylał jako ogień popędliwość swoję.
3.GDAŃSKA.2017Naciągnął swój łuk jak wróg, postawił swoją prawicę jak przeciwnik i zabił wszystkich miłych dla oczu. W namiocie córki Syjonu wylał jak ogień swoją zapalczywość.
4.CYLKOWNapiął łuk Swój niby wróg, naprężyła się prawica Jego niby ciemięzcy, a niweczył wszelką rozkosz oczu w namiocie córy cyońskiej, roztoczył jako ogień płomienny gniew Swój.
5.KRUSZYŃSKIDaleth. Łuk swój naciągnął jako wróg, jako czyhający podniósł prawicę swoją. Pomordował wszystkich pięknego spojrzenia w namiocie córki Sjońskiej; jako ogień gniew swój wylał.
6.TYSIĄCL.WYD5{Dalet} Jak wróg swój łuk naciągnął, prawicę umocnił i zabił jak nieprzyjaciel wszystkich, co oczy radują; na namiot Córy Syjonu gniew swój wylał jak ogień.
7.BRYTYJKANaciągnął swój łuk jak nieprzyjaciel, jego prawica jest podniesiona, i zabił jak wróg wszystko, co jest rozkoszą dla oczu. Na namiot córki Syjońskiej wylał swoją zapalczywość jak ogień.
8.POZNAŃSKADobył łuku jak nieprzyjaciel, uzbroił swą prawicę. Niby wróg pozabijał wszystko, co było rozkoszą dla oka. Jak ogień wylał swój gniew na namiot Córy Syjonu.
9.WARSZ.PRASKA[Dalet] Łuk swój naciągnął tak, jak wróg to czyni, stanął mocno i wyciągnął prawicę, i jak wróg śmiertelny niszczył wszystko, co raduje oczy. W namiocie Córy Syjonu wybuchnął gniewem jak ogniem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Napiął Swój łuk niby wróg, naprężyła się Jego prawica jak ciemięzcy; w namiocie córy cyońskiej zniweczył wszelką rozkosz oczu oraz roztoczył Swój gniew jako płomienny ogień.
11.EIB.BIBLIA.2016Naciągnął swój łuk niczym wróg, jak przeciwnik podniósł prawicę i wyciął wszystko, co kosztowne dla oczu w namiocie córki Syjonu - rozlał swój gniew niczym ogień.