« Lam 2:6 Księga Lamentacji 2:7 Lam 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923ZAJIN. Odrzucił Pan ołtarz swój, przeklnął świątnicę swoję, podał w ręce nieprzyjacielskie mury wież jego: wołali w domu Pańskim jako w dzień uroczysty.
2.GDAŃSKA.1881Pan odrzucił ołtarz swój, zbrzydził sobie świątnicę swoję, podał do rąk nieprzyjacielskich mury i pałace Syońskie; krzyczeli w domu Pańskim jako w dzień święta uroczystego.
3.GDAŃSKA.2017Pan odrzucił swój ołtarz, zbrzydła mu jego świątynia, wydał w ręce wroga mury jej pałacu. Podnieśli krzyk w domu PANA jak w dzień uroczystego święta.
4.CYLKOWWzgardził Pan ołtarzem Swoim, przeklął świątynię Swoję, podał w moc wroga mury jej zamków, okrzyki wydali w przybytku Wiekuistego jako w dzień świąteczny.
5.KRUSZYŃSKIZajin. Pan odtrącił ołtarz swój, pogardził swoją świątynią. Wydał w ręce wroga mury swoich warowni. Wydano okrzyk w domu Bożym, jakoby w dniu święta.
6.TYSIĄCL.WYD5{Zain} Pan odrzucił swój ołtarz, pozbawił czci świątynię, wydał w ręce nieprzyjaciół mury jej warowni. Podnieśli krzyk w domu Pańskim jak w dzień uroczysty.
7.BRYTYJKAPan wzgardził swoim ołtarzem, obrzydził sobie swoją świątynię. Wydał w ręce wroga mury jej zabudowań; krzyczeli w przybytku Pana jak w dniu świątecznym.
8.POZNAŃSKAZelżeniu podał Pan swój ołtarz, obrzydził swoją Świątynię, w moc wroga wydał mury swoich zamków. Krzyk podniesiono w Domu Jahwe jak w dzień świąteczny.
9.WARSZ.PRASKA[Zain] Wzgardził Pan także swoim ołtarzem, i sam zbezcześcił Świątynię, a w ręce wrogów wydał mury pałaców Syjonu. I podniosły się w Domu Pańskim głosy donośne jak te, co słychać było w dzień świąteczny.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pan wzgardził Swoim ołtarzem, zbrzydził sobie Swoją Świątynię. Poddał w moc wroga mury jej pałaców, zatem w Przybytku WIEKUISTEGO wydawali okrzyki, jak gdyby w świąteczny dzień.
11.EIB.BIBLIA.2016Pan odrzucił swój ołtarz, obrzydził sobie świątynię. Przekazał w rękę wroga mury jej pałaców, a oni w domu PANA wznosili głos jak w dniu święta.