« Lam 2:7 Księga Lamentacji 2:8 Lam 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923CHETH. Umyślił Pan rozwalić mur córki Syon, wyciągnął sznur swój, i nie odwrócił ręki swéj od gubienia: i płakało przedmurze, i mur spółem rozwalon jest.
2.GDAŃSKA.1881Umyślił Pan rozwalić mur córki Syońskiej, rozciągnął sznur, a nie odwrócił ręki swojej od skażenia; rozkwilił baszty, i mur, tak że wespół omdlewają.
3.GDAŃSKA.2017PAN postanowił zburzyć mur córki Syjonu, rozciągnął sznur mierniczy i nie cofnął swej ręki od zniszczenia. Pogrążył w żałobie baszty i mur, tak że razem omdlewają.
4.CYLKOWPostanowił Wiekuisty zburzyć mur córy Cyonu. Rozciągnął sznur mierniczy, nie odwrócił ręki Swojej od niszczenia, i otoczył smutkiem wał i przedmurze, społem bezsilnie zanikły.
5.KRUSZYŃSKICheth. Bóg zamyślił rozwalić mury córki Sjońskiej; naciągnął sznur, nie cofnął swej ręki przed zniszczeniem. Okrył żalem mur i przedmurze, pospołem jęczą.
6.TYSIĄCL.WYD5{Chet} Postanowił Pan wywrócić szańce Córy Syjonu, przeciągnął sznur [mierniczy], nie cofnął ręki przed zniszczeniem, przedmurze i mur pogrążył w żałobie: pospołu one padają.
7.BRYTYJKAPan postanowił rozwalić mur córki Syjońskiej, rozciągnął sznur, nie cofnął swej ręki przed zniszczeniem. Okrył żałobą baszty i mur, razem chylą się do upadku.
8.POZNAŃSKAChciał zburzyć Jahwe mur Córy Syjonu. Rozciągnął sznur mierniczy, nie cofnął ręki swej od zagłady. Przedmurze i mur pogrążył w żałobie, lamentują one pospołu.
9.WARSZ.PRASKA[Chet] I zburzyć Pan postanowił mury Syjonu Córy, sznur przeto mierniczy naciągnął i przed zagładą nie cofnął swej ręki. Pogrążył w żałobie i wały, i mury, zwaliły się jeden na drugi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY postanowił zburzyć mur córy Cyonu. Rozciągnął sznur mierniczy i od niszczenia nie odwrócił Swej ręki otoczył smutkiem wał i przedmurze, więc razem bezsilnie zamilkły.
11.EIB.BIBLIA.2016PAN przeznaczył na zniszczenie mur córki Syjonu. Rozciągnął sznur i nie cofnął przez swym zamiarem ręki. Sprawił, że płakano na wałach i murach, a ich obrońcy posłabli.