« 3Moj 7:38 3 Księga Mojżeszowa 8:1 3Moj 8:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI mowił jest Pan ku Mojseszowi rzekąc:
2.WUJEK.1923I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
3.GDAŃSKA.1881Potem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017Potem PAN powiedział do Mojżesza:
5.CYLKOWI oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
6.KRUSZYŃSKIPrzemówił Bóg do Mojżesza, głosząc:
7.MIESESWiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc:
8.TYSIĄCL.WYD5Potem Pan powiedział do Mojżesza:
9.BRYTYJKAI przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
10.POZNAŃSKAJahwe przemówił do Mojżesza:
11.WARSZ.PRASKAI mówił Jahwe do Mojżesza:
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY oświadczył też Mojżeszowi, mówiąc:
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: