« 3Moj 8:9 3 Księga Mojżeszowa 8:10 3Moj 8:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWziąw mazania olej[ne], jimże smaże stan se wszym imającym jego,
2.WUJEK.1923Wziął i olejek namazywania, którem namazał przybytek ze wszystkiem naczyniem jego.
3.GDAŃSKA.1881Wziął też Mojżesz olejek pomazywania, i pomazał przybytek, i wszystkie rzeczy, które w nim były, i poświęcił je.
4.GDAŃSKA.2017Mojżesz wziął też oliwę do namaszczenia i namaścił przybytek oraz wszystkie rzeczy, które w nim były, i poświęcił je.
5.CYLKOWI wziął Mojżesz olej namaszczenia, i namaścił przybytek, i wszystko co w nim, i poświęcił to.
6.KRUSZYŃSKIWziął Mojżesz oliwę do namaszczenia i namaścił Przybytek, i wszystko co było wewnątrz i poświęcił je.
7.MIESESNastępnie wziął Mojżesz olej pomazania i pomazał Przybytek, oraz wszystko, co się znajdowało w nim, i poświęcił je;
8.TYSIĄCL.WYD5Następnie Mojżesz wziął olej namaszczenia, namaścił przybytek wraz ze wszystkim, co w nim było, i poświęcił te rzeczy.
9.BRYTYJKAPotem wziął Mojżesz oliwę do namaszczenia, namaścił przybytek i wszystko, co było w nim, i poświęcił je,
10.POZNAŃSKAPotem wziął Mojżesz oliwę do namaszczania i namaścił Przybytek i wszystko, co się w nim znajdowało, by je poświęcić.
11.WARSZ.PRASKAPotem wziął Mojżesz olej namaszczenia, namaścił przybytek i wszystkie przedmioty znajdujące się wewnątrz niego. I poświęcił je.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mojżesz wziął też olej namaszczenia oraz namaścił Przybytek i wszystko, co w nim jest; zatem to poświęcił.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Mojżesz wziął olej do namaszczania i namaścił przybytek ze wszystkim, co było w nim, i w ten sposób to poświęcił.