« 3Moj 8:12 3 Księga Mojżeszowa 8:13 3Moj 8:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa syny jego postawiw i poświęcił, i oblecze w suknie lniane, i opasze pasem, i wstawi na nie czapki, jako przykazał Pan.
2.WUJEK.1923Syny takież jego ofiarowawszy oblókł w szaty lniane i opasał pasy, i włożył czapki, jako był Pan rozkazał.
3.GDAŃSKA.1881Zatem rozkazał Mojżesz przystąpić synom Aaronowym, a oblókłszy je w szaty, opasał je pasem, i włożył na nie czapki, jako był Pan rozkazał Mojżeszowi.
4.GDAŃSKA.2017Potem Mojżesz kazał zbliżyć się synom Aarona, włożył na nich tuniki, przepasał ich pasami i włożył im na głowy mitry, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.
5.CYLKOWKazał téż przystąpić Mojżesz synom Ahrona i przybrał ich w spodnie szaty, i opasał ich pasem, i okrył głowy ich mitrami, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi.
6.KRUSZYŃSKIMojżesz kazał się zbliżyć synom Aarona; ubrał ich w tuniki, przepasał ich pasem i przywiązał im mitry, jako rozkazał Pan Mojżeszowi.
7.MIESESMojżesz przywiódł też synów Arona, wdział na nich szaty spodnie, opasał ich pasami i wsadził na nich mitry – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi.
8.TYSIĄCL.WYD5Następnie Mojżesz kazał przybliżyć się synom Aarona, przyodział ich w tuniki, przepasał ich ozdobnymi pasami i okrył ich głowy mitrami, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
9.BRYTYJKAPotem kazał Mojżesz przystąpić synom Aarona i wdział na nich tuniki, opasał ich pasami i nałożył im zawoje, tak jak rozkazał Pan Mojżeszowi.
10.POZNAŃSKANastępnie rozkazał Mojżesz przystąpić synom Aarona; ubrał ich w tuniki, przewiązał pasem i ułożył nakrycia głowy, jak to mu Jahwe nakazał.
11.WARSZ.PRASKANastępnie kazał zbliżyć się do siebie synom Aarona, nałożył na nich szaty, przepasał ich pasem, włożył im mitry, zgodnie z tym, co Jahwe nakazał Mojżeszowi.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mojżesz kazał także przystąpić synom Ahrona i ubrał ich w spodnie szaty, opasał ich pasem oraz nakrył ich głowy okryciami tak, jak WIEKUISTY przykazał Mojżeszowi.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem Mojżesz kazał zbliżyć się synom Aarona. Ich też odział w tuniki, przewiązał pasami i zawiązał im nakrycia głowy - tak, jak PAN polecił Mojżeszowi.