« 3Moj 8:13 3 Księga Mojżeszowa 8:14 3Moj 8:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI ofieruje cielca za grzech a gdyż na głowie jego położy[w] Aaron i synowie jego ręce swoji,
2.WUJEK.1923Ofiarował i cielca za grzech: i gdy na głowę jego włożył Aaron i synowie jego ręce swe,
3.GDAŃSKA.1881Tamże przywiódł cielca ku ofierze za grzech; i włożyli Aaron i synowie jego ręce swe na głowę cielca ofiary za grzech.
4.GDAŃSKA.2017Przyprowadził też cielca na ofiarę za grzech, a Aaron i jego synowie włożyli ręce na głowę cielca ofiary za grzech.
5.CYLKOWI przywiódł cielca zagrzesznego, i położyli Ahron i synowie jego ręce swoje na głowę cielca zagrzesznego.
6.KRUSZYŃSKIKazał przyprowadzić ciołka, ofiarą za grzech, Aaron zaś i jego synowie włożyli swoje ręce na głowę ciołka, ofiary za grzech.
7.MIESESNastępnie przyprowadził cielca ofiary zagrzesznej, a Aron i synowie jego położyli ręce swoje na głowę cielca tego ofiary zagrzesznej;
8.TYSIĄCL.WYD5Potem przyprowadzono cielca na ofiarę przebłagalną. Aaron i jego synowie położyli ręce na głowie cielca, ofiary przebłagalnej.
9.BRYTYJKANastępnie przyprowadził cielca na ofiarę za grzech, a Aaron i jego synowie położyli ręce swoje na głowie cielca ofiary za grzech.
10.POZNAŃSKAPrzyprowadzono też cielca na ofiarę przebłagalną, a Aaron i jego synowie włożyli ręce na jego głowę.
11.WARSZ.PRASKANastępnie kazał Mojżesz przyprowadzić cielca na ofiarę przebłagania za grzechy, a Aaron i jego synowie położyli ręce na głowie cielca, przeznaczonego na ofiarę przebłagalną za grzechy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przyprowadził też zagrzesznego cielca; a Ahron i jego synowie położyli swoje ręce na głowie zagrzesznego cielca.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie podprowadził cielca ofiary za grzech. Aaron i jego synowie położyli na tym cielcu przyprowadzonym na ofiarę za grzech swoje ręce,