« 3Moj 8:14 3 Księga Mojżeszowa 8:15 3Moj 8:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPobietowaw je❬go❭, poczyrpw krwie, a omoczyw palec dotknie rogow ołtarzowych wokoł, jegoż wyczyściw a poświęciw, przeleje zbyteczną krew ku fundamentom jego.
2.WUJEK.1923Ofiarował go nabrawszy krwie, i omoczywszy palec, dotknął się rogów ołtarzowych wkoło. Który oczyściwszy i poświęciwszy, wylał ostatek krwie do spodku jego.
3.GDAŃSKA.1881I zabił go Mojżesz, a wziąwszy krwi jego, pomazał rogi ołtarza w około palcem swym, i oczyścił ołtarz. Ostatek zaś krwi wylał u spodku ołtarza, i poświęcił go dla oczyszczania na nim.
4.GDAŃSKA.2017Następnie Mojżesz zabił go, wziął jego krew i pomazał palcem rogi ołtarza dokoła, i oczyścił ołtarz. Resztę zaś krwi wylał u podstawy ołtarza i poświęcił go dla dokonywania na nim przebłagania.
5.CYLKOWI zarznął go, i wziął Mojżesz nieco krwi i pomazał narożniki ofiarnicy w około palcem swoim, i oczyścił ofiarnicę, a pozostałą krew wylał u podstawy ofiarnicy, i poświęcił ją, aby rozgrzeszać na niej.
6.KRUSZYŃSKIMojżesz go zarznął, a wziąwszy nieco z krwi, włożył palcem swoim na rogi ołtarza ze wszystkich stron i oczyścił ołtarz; a resztę krwi wylał u podnóża ołtarza i, oczyściwszy, poświęcił go.
7.MIESESMojżesz zaś zarżnął go, wziął nieco krwi tej, pomazał palcem swoim narożniki ołtarza dookoła i rozgrzeszył ołtarz, krew zaś [pozostałą] wylał u stóp ołtarza i poświęcił go, ażeby dokonywać rozgrzeszenia na nim.
8.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz zabił go, wziął jego krew i palcem pomazał nią rogi ołtarza dokoła - w ten sposób oczyścił ołtarz. Całą krew wylał na podstawę ołtarza i tak poświęcił go, aby dokonać na nim obrzędu przebłagania.
9.BRYTYJKAMojżesz zarżnął go, wziął krew, palcem swoim pomazał rogi ołtarza wokoło i oczyścił ołtarz. Resztę krwi wylał u podstawy ołtarza i poświęcił go, dokonując na nim oczyszczenia.
10.POZNAŃSKAPotem Mojżesz zabił go, wziął krew i pomazał dookoła palcem rogi ołtarza; w ten sposób oczyścił ten ołtarz. [Resztę] krwi wylał u podstawy ołtarza, poświęcając go, aby na nim dokonywać obrzędu zadośćuczynienia.
11.WARSZ.PRASKAMojżesz zabił cielca, wziął jego krew i palcem pomazał dokoła wystające ze stołu rogi, i w ten sposób oczyścił ołtarz. Resztę krwi wylał u stóp ołtarza i go poświęcił, dokonując na nim obrzędu przebłagania.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem go zarżnął. I Mojżesz wziął trochę krwi, i wokoło pomazał swoim palcem narożniki ofiarnicy tak oczyścił ofiarnicę; a pozostałą krew wylał u podstawy ofiarnicy. Zatem ją poświęcił, aby na niej rozgrzeszać.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITpo czym złożyli go w ofierze. Wtedy Mojżesz wziął krew, [zanurzył w niej] palec i dla oczyszczenia ołtarza pomazał jego rogi dookoła. Resztę krwi wylał u podstawy ołtarza, poświęcając go w ten sposób, aby można na nim było dokonać przebłagania.