« 3Moj 8:15 3 Księga Mojżeszowa 8:16 3Moj 8:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA tuk, jenże był nadrobił, i siatkę wnętrzną a dwie lędźwicy s łojem swym zakadzi na ołtarzu,
2.WUJEK.1923A łój, który był na wnętrzu, i odziedzę wątrobną, i dwie nereczki z tłustością ich spalił na ołtarzu:
3.GDAŃSKA.1881Wziął potem wszystkę, tłustość, która na wnętrznościach była, i odzieczkę z wątroby, i dwie nerki z tłustością ich, i spalił to Mojżesz na ołtarzu.
4.GDAŃSKA.2017Potem wziął cały tłuszcz pokrywający wnętrzności, płat tłuszczu na wątrobie i obie nerki razem z ich tłuszczem i spalił to Mojżesz na ołtarzu.
5.CYLKOWI wziął cały łój pokrywający trzewa, i przeponę nad wątrobą i obie nerki, i łój ich, i puścił z dymem na ofiarnicy;
6.KRUSZYŃSKIWziął następnie wszystek tłuszcz pokrywający wnętrzności i siatkę wątrobianą, obydwie nerki i tłuszcz, jaki był na nich i spalił Mojżesz na ołtarzu.
7.MIESESNastępnie wziął wszystek łój pokrywający trzewia, przeponę przy wątrobie, oraz obie nerki, wraz z ich tłuszczem, i Mojżesz puścił je z dymem na ołtarzu.
8.TYSIĄCL.WYD5Potem wziął cały tłuszcz, który jest na wnętrznościach, i płat tłuszczu, który okrywa wątrobę, jak również i obie nerki wraz z ich tłuszczem. Mojżesz zamienił je w dym na ołtarzu.
9.BRYTYJKANastępnie wziął Mojżesz wszystek tłuszcz, który jest na wnętrznościach, i otrzewną okrywającą wątrobę, i obie nerki wraz z ich tłuszczem, i spalił to Mojżesz na ołtarzu.
10.POZNAŃSKANastępnie wziął wszystek tłuszcz pokrywający wnętrzności, płat [tłuszczu] na wątrobie i obie nerki z ich tłuszczem, i spalił na ołtarzu.
11.WARSZ.PRASKAPotem zebrał wszystek tłuszcz, który otacza wnętrzności, tłuszczową powłokę wątroby oraz obydwie nerki razem z ich tłuszczem i wszystko to spalił na ołtarzu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto wziął cały łój pokrywający trzewia oraz przeponę nad wątrobą, obie nerki i ich łój, oraz puścił to z dymem na ofiarnicy.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem Mojżesz wziął cały tłuszcz, który był na wnętrznościach, płat wątroby, obie nerki z tłuszczem na nich i spalił to Mojżesz na ołtarzu.