« 3Moj 8:16 3 Księga Mojżeszowa 8:17 3Moj 8:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPcielca z skorą i s mięsem, i z gnojem seżże przed stany, jakoż jemu Bog przykazał.
2.WUJEK.1923Cielca z skórą i z mięsem i gnojem paląc za obozem, jako Pan był przykazał.
3.GDAŃSKA.1881A cielca z skórą jego i z mięsem jego i z gnojem jego spalił ogniem precz za obozem, jako był Pan rozkazał Mojżeszowi.
4.GDAŃSKA.2017A cielca, jego skórę, mięso i odchody spalił w ogniu poza obozem, tak jak PAN rozkazał Mojżeszowi.
5.CYLKOWA cielca, i skórę jego, i mięso jego, i nieczystość jego spalił w ogniu za obozem, jak rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi.
6.KRUSZYŃSKILecz ciołka, skórę jego, mięso jego, nieczystości jego, spalił w ogniu poza obozem, jako rozkazał Pan Mojżeszowi.
7.MIESESCielca zaś samego: skórę jego, mięso jego i nieczystość jego spalił w ogniu za obozem – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi.
8.TYSIĄCL.WYD5A cielca razem ze skórą, mięsem i zawartością jelit spalił w ogniu poza obozem, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
9.BRYTYJKAA cielca, to jest jego skórę, mięso i odchody spalił w ogniu poza obozem, tak jak nakazał Pan Mojżeszowi.
10.POZNAŃSKACielca zaś, to znaczy jego skórę, mięso i nieczystości, spalił w ogniu poza obozem: tak bowiem Jahwe nakazał Mojżeszowi.
11.WARSZ.PRASKANatomiast cielca, jego skórę, mięso oraz całą zawartość wnętrzności spalono poza obozem, zgodnie z tym, co Jahwe nakazał Mojżeszowi.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A cielca wraz z jego skórą, jego mięsem i jego nieczystością spalił w ogniu poza obozem; tak, jak WIEKUISTY rozkazał Mojżeszowi.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPozostałe części cielca, to jest jego skórę, jego mięso i jego nieczystości spalił w ogniu na zewnątrz obozu - tak, jak polecił PAN Mojżeszowi.