« 3Moj 8:17 3 Księga Mojżeszowa 8:18 3Moj 8:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOfierował i skopu ku obiecie kadzidlnej, na jegoż głowę gdyż włożył Aaron a synowie jego ręce swe,
2.WUJEK.1923Ofiarował i barana na całopalenie: na którego głowę gdy Aaron i synowie jego włożyli ręce swe,
3.GDAŃSKA.1881Potem przywiódł barana na ofiarę całopalenia; i włożyli Aaron i synowie jego ręce swe na głowę tego barana.
4.GDAŃSKA.2017Potem przyprowadził barana na całopalenie. I Aaron, i jego synowie włożyli ręce na głowę tego barana.
5.CYLKOWI przywiódł barana na całopalenie, i położyli Ahron i synowie jego ręce swoje na głowę barana.
6.KRUSZYŃSKIPolecił przyprowadzić barana na ofiarę krwawą, Aaron zaś i synowie jego włożyli swoje ręce na głowę barana.
7.MIESESNastępnie przywiódł barana ofiary całopalnej, a Aron i synowie jego położyli ręce swoje na głowę barana tego;
8.TYSIĄCL.WYD5Potem przyprowadzono barana na ofiarę całopalną. Aaron i jego synowie położyli ręce na głowie barana.
9.BRYTYJKANastępnie kazał przyprowadzić barana na ofiarę całopalną, a Aaron i jego synowie położyli ręce swoje na głowie barana.
10.POZNAŃSKAPotem kazał przyprowadzić barana na całopalenie, a Aaron i jego synowie włożyli ręce na jego głowę.
11.WARSZ.PRASKAPotem kazał przynieść barana na ofiarę całopalenia, a kiedy Aaron oraz jego synowie położyli ręce na głowie barana,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto przyprowadził barana na całopalenie, a Ahron i jego synowie położyli swoje ręce na głowie tego barana.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem Mojżesz kazał podprowadzić barana ofiary całopalnej. Aaron i jego synowie położyli ręce na głowie barana,