« 3Moj 8:1 3 Księga Mojżeszowa 8:2 3Moj 8:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Weźmi Aarona i syny jego a odzienie jich, a mazania olej, cielca za grzech a dwa skopy, niecki z prześnicami
2.WUJEK.1923Weźmij Aarona z synami jego, szaty ich, i olejek pomazania, cielca za grzech, dwu baranów, kosz z przaśnikami.
3.GDAŃSKA.1881Weźmij Aarona i syny jego z nim, i szaty ich, i olejek pomazywania, i cielca na ofiarę za grzech, i dwa barany, i kosz chlebów przaśnych.
4.GDAŃSKA.2017Weź Aarona i z nim jego synów, ich szaty, oliwę do namaszczenia, cielca na ofiarę za grzech, dwa barany i kosz przaśnych chlebów;
5.CYLKOW"Weź Ahrona i synów jego z nim, i szaty, i olej namaszczenia, i cielca ofiary zagrzesznej, i dwa barany i kosz przaśników.
6.KRUSZYŃSKI"Weź Aarona i synów jego z nim i szaty, i oliwę do namaszczania, nadto ciołka na ofiarę za grzech, dwóch baranów i koszyk chlebów przaśnych,
7.MIESES„Weź Arona i synów jego z nim, oraz szaty, olej pomazania, cielca ofiary zagrzesznej, dwa barany i kosz przaśników,
8.TYSIĄCL.WYD5Weź Aarona i jego synów, szaty, olej namaszczenia, cielca na ofiarę przebłagalną, dwa barany i kosz chlebów przaśnych.
9.BRYTYJKAWeź Aarona i z nim jego synów oraz szaty, oliwę do namaszczenia, cielca na ofiarę za grzech, dwa barany i kosz przaśników,
10.POZNAŃSKA- Weź z sobą Aarona i jego synów, a także szaty, oliwę do namaszczania, cielca na ofiarę przebłagalną, dwa barany oraz kosz chlebów przaśnych.
11.WARSZ.PRASKAWeź Aarona razem z jego synami, ich szaty, olej do namaszczeń, cielca na ofiarę, przebłagania za grzechy, dwa barany i kosz chleba niekwaszonego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Weź Ahrona i z nim jego synów, szaty, olej namaszczenia, cielca zagrzesznej ofiary, dwa barany oraz kosz przaśników.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWeź Aarona, a z nim jego synów oraz szaty, olej do namaszczania, cielca na ofiarę za grzech, dwa barany i kosz przaśników.