« 3Moj 8:20 3 Księga Mojżeszowa 8:21 3Moj 8:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPzmyw drzewiej trzewa i nogi, a wszystek skop społu seżże na ołtarzu, p❬r❭zeto iże była obiata kadzidlna w wonią przechę❬t❭ną Panu, jakoż przy- kazał Pan jemu.
2.WUJEK.1923Spłókawszy pierwéj jelita z nogami. I zaraz całego barana spalił na ołtarzu, przeto iż był całopaleniem najwdzięczniejszéj woni Panu, jako mu był przykazał.
3.GDAŃSKA.1881A wnętrzności i nogi opłukał wodą; i tak spalił Mojżesz wszystkiego barana na ołtarzu. Całopalenie to jest ku wdzięcznej wonności, ofiara ognista jest Panu, jako był Pan rozkazał Mojżeszowi.
4.GDAŃSKA.2017Wnętrzności zaś i nogi opłukał wodą; i Mojżesz spalił całego barana na ołtarzu. Jest to całopalenie na miłą woń, ofiara ogniowa dla PANA, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.
5.CYLKOWA trzewa i golenie obmył wodą, i puścił z dymem Mojżesz całego barana na ofiarnicy: całopalenie to na woń przyjemną; ogniowa to ofiara Wiekuistemu, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi.
6.KRUSZYŃSKIWnętrzności i uda obmył Mojżesz wodą i spalił całego barana na ołtarzu, która, jako ofiara krwawa, jest przyjemną wonnością; jest to ofiara całopalna dla Pana, jako rozkazał Pan Mojżeszowi.
7.MIESESa trzewia i golenie spłukał [przedtem] wodą: tak Mojżesz puścił z dymem całego barana tego na ołtarzu; ofiara to jest całopalna ku woni miłej, ofiara to ogniowa dla Wiekuistego – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi.
8.TYSIĄCL.WYD5Następnie Mojżesz obmył wodą wnętrzności i nogi barana i zamienił w dym całego barana na ołtarzu. To było całopalenie, miła woń, ofiara spalana dla Pana, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
9.BRYTYJKAWnętrzności zaś i nogi obmył wodą. Potem Mojżesz spalił całego barana na ołtarzu. Jest to ofiara całopalna, woń przyjemna, ofiara ogniowa dla Pana, tak jak rozkazał Pan Mojżeszowi.
10.POZNAŃSKAWnętrzności zaś i nogi obmył wodą. I tak całego barana Mojżesz spalił na ołtarzu jako całopalenie, jako miłą Jahwe woń spalonej ofiary. Bo tak Jahwe nakazał Mojżeszowi.
11.WARSZ.PRASKANastępnie opłukano w wodzie jego wnętrzności i nogi, a Mojżesz spalił to wszystko, całą resztę barana, na ołtarzu. Była to ofiara całopalenia o miłej woni, ofiara strawiona przez ogień na cześć Jahwe, zgodnie z tym, co Jahwe nakazał Mojżeszowi.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a trzewia oraz golenie obmył wodą. I Mojżesz puścił z dymem całego barana na ofiarnicy. To jest całopalenie na przyjemny zapach; to jest ogniowa ofiara dla WIEKUISTEGO; tak, jak WIEKUISTY przykazał Mojżeszowi.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPo umyciu wnętrzności i kończyn wodą Mojżesz spalił całego barana na ołtarzu. Była to ofiara całopalna, na miłą woń, wdzięczny dar dla PANA - tak, jak PAN polecił Mojżeszowi.