« 3Moj 8:21 3 Księga Mojżeszowa 8:22 3Moj 8:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI ofieruje skopu drugiego na poświęcenie księskie, i położą na głowie jego Aaron i synowie jego ręce swe.
2.WUJEK.1923Ofiarował i barana wtórego, na poświęceniu kapłanów: i włożyli na głowę jego Aaron i synowie jego ręce swoje.
3.GDAŃSKA.1881Potem kazał przywieść barana drugiego, barana poświęcenia; i włożyli Aaron i synowie jego ręce swoje na głowę tegoż barana.
4.GDAŃSKA.2017Potem kazał przyprowadzić drugiego barana, barana poświęcenia. I Aaron, i jego synowie włożyli ręce na głowę tego barana.
5.CYLKOWZatém przywiódł barana drugiego, barana wyświęcenia, i położyli Ahron i synowie jego ręce swoje na głowę barana.
6.KRUSZYŃSKIPolecił przyprowadzić drugiego barana - barana na udzielenie władzy. Aaron i jego synowie włożyli swoje ręce na głowę barana.
7.MIESESNastępnie przywiódł barana drugiego, barana ofiary upełnomocnienia, a Aron i synowie jego położyli ręce swoje na głowę tego barana;
8.TYSIĄCL.WYD5Potem przyprowadzono drugiego barana, barana [ofiary] wprowadzenia w czynności kapłańskie. Aaron i jego synowie położyli ręce na głowie barana.
9.BRYTYJKAPotem kazał przyprowadzić drugiego barana, barana ofiary wyświęcenia. Aaron i jego synowie położyli ręce swoje na głowie barana.
10.POZNAŃSKANastępnie przyprowadzono drugiego barana, barana do obrzędu poświęcenia. Aaron i jego synowie włożyli ręce na jego głowę.
11.WARSZ.PRASKAPotem [Mojżesz] kazał dostarczyć drugiego barana, tak zwanego barana ustanowienia. Kiedy Aaron i jego synowie położyli ręce na głowie barana,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto przyprowadził drugiego barana barana wyświęcenia, a Ahron i jego synowie położyli swe ręce na głowie tego barana.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz kazał podprowadzić drugiego barana. Był to baran ofiary wyświęcenia. I tym razem Aaron i jego synowie położyli na jego głowie swoje ręce.