« 3Moj 8:23 3 Księga Mojżeszowa 8:24 3Moj 8:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI postawi syny Aaronowy. A gdyż opięć ostateczne było krwią skopu obietowanego dotknął się kraja ucha prawego i wszech palcow ręki i nogi prawej, a ostatek przeleje na ołtarz wokoł,
2.WUJEK.1923Ofiarował i syny Aaronowe. A gdy krwią barana ofiarowanego dotknął się końca prawego ucha każdego z nich, i palca wielkiego ręki i nogi prawéj, ostatek wylał na ołtarz w około.
3.GDAŃSKA.1881Rozkazał też przystąpić synom Aaronowym, i pomazał Mojżesz onąż krwią koniec ucha ich prawego, i palce wielkie ich prawej ręki, i palce wielkie nogi ich prawej; i wylał Mojżesz krew na wierzch ołtarza w około.
4.GDAŃSKA.2017Kazał też zbliżyć się synom Aarona i pomazał Mojżesz tą krwią koniec ich prawego ucha, kciuki ich prawej ręki i wielkie palce ich prawej nogi. I Mojżesz pokropił krwią dokoła ołtarza.
5.CYLKOWI kazał przystąpić synom Ahrona, i włożył Mojżesz nieco krwi na chrząstkę prawego ucha ich, i na wielki palec ręki ich prawej, i na wielki palec nogi ich prawej, i pokropił Mojżesz krwią ofiarnicę w około:
6.KRUSZYŃSKIPotem Mojżesz kazał się zbliżyć synom Aarona i włożył nieco z krwi na koniuszek ich uszu prawych, na wskazujący palec ich rąk prawych i na wielki palec ich nóg prawych; resztę krwi wylał Mojżesz na ołtarz dookoła.
7.MIESESMojżesz przywiódł też synów Arona, pomazał krwią tą chrząstkę ucha ich prawego, wielki palec u ich prawej ręki i wielki palec u ich prawej nogi, – i Mojżesz pokropił krwią [pozostałą] ołtarz dookoła.
8.TYSIĄCL.WYD5Potem Mojżesz kazał się przybliżyć synom Aarona i pomazał krwią wierzchy ich prawych uszu, kciuki ich prawych rąk i duże palce ich prawych nóg. I pokropił Mojżesz krwią ołtarz dokoła.
9.BRYTYJKANastępnie kazał Mojżesz przystąpić synom Aarona i pomazał płatki ich prawych uszu, kciuki ich prawych rąk i wielkie palce ich prawych nóg. Pozostałą zaś krwią skropił Mojżesz ołtarz wokoło.
10.POZNAŃSKAWezwał też synów Aarona i pomazał krwią koniuszek ich prawego ucha, duży palec u ich prawej ręki i prawej nogi. Pokropił też Mojżesz krwią dookoła ołtarza.
11.WARSZ.PRASKANastępnie kazał podejść do siebie synom Aarona, pomazał krwią zewnętrzną część ich prawych uszu, kciuki prawych rąk i duże palce ich prawych nóg. Resztę krwi rozlał dokoła ołtarza.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kazał też podejść synom Ahrona. I Mojżesz włożył nieco krwi na chrząstkę prawego ich ucha, na wielki palec ich prawej ręki oraz na wielki palec ich prawej nogi; potem Mojżesz pokropił krwią wokoło ofiarnicę.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITKazał też podejść synom Aarona. W ich przypadku również Mojżesz pomazał krwią każdemu z nich: płatek prawego ucha, kciuk prawej ręki i wielki palec prawej nogi. Potem Mojżesz skropił krwią ołtarz dookoła.