« 3Moj 8:24 3 Księga Mojżeszowa 8:25 3Moj 8:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa tuk i ogon, i wszystek tuk, ktoryż to przykrywa droby i siatkę wnętrzną, a dwie lędwicy z tukiem jich, a plece prawe odłączył.
2.WUJEK.1923A łój i ogon i wszystkę tłustość, która okrywa jelita i odziedzę wątroby, i dwie nerki z łojem ich, i łopatkę prawą oddzielił.
3.GDAŃSKA.1881Potem wziął tłustość i ogon, i wszystkę tłustość, która jest około wnętrzności, i odzieczkę z wątroby, i dwie nerki z tłustością ich i łopatkę prawą.
4.GDAŃSKA.2017Potem wziął tłuszcz, ogon, cały tłuszcz pokrywający wnętrzności, płat tłuszczu na wątrobie oraz obie nerki z ich tłuszczem i prawą łopatkę.
5.CYLKOWI wziął łój i ogon, i wszystek łój pokrywający trzewa, i przeponę wątroby, i obie nerki i łój ich, i łopatkę prawą;
6.KRUSZYŃSKIWziął następnie tłuszcz i ogon i wszystek tłuszcz pokrywający wnętrzności, siatkę wątroby i obydwie nerki z tłuszczem ich, oraz prawą łopatkę;
7.MIESESNastępnie wziął łój, wraz z ogonem i wszystkim tłuszczem pokrywającym trzewia, przeponę przy wątrobie, oraz obie nerki wraz z tłuszczem ich i też łopatkę prawą;
8.TYSIĄCL.WYD5Potem wziął tłuszcz, ogon i cały tłuszcz, który jest na wnętrznościach, wraz z płatem tłuszczu, który okrywa wątrobę, a także obie nerki z ich tłuszczem i prawą łopatkę.
9.BRYTYJKAI wziął tłuszcz, ogon, wszystek tłuszcz, który jest na wnętrznościach, i otrzewną okrywającą wątrobę, obie nerki wraz z ich tłuszczem i prawą łopatkę,
10.POZNAŃSKAPotem wziął tłuszcz, ogon, wszystek tłuszcz pokrywający wnętrzności, płat [tłuszczu] na wątrobie i obie nerki z ich tłuszczem oraz prawy udziec.
11.WARSZ.PRASKAPotem wziął tłuszcz, tłuszcz ogonowy, wszystek tłuszcz okrywający wnętrzności, tłuszczową powłokę wątroby, obydwie nerki razem z tłuszczem, którym są pokryte, oraz prawą łopatkę.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto wziął łój, ogon, cały łój pokrywający trzewia, przeponę wątroby, dwie nerki wraz z ich łojem oraz prawą łopatkę;
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie wziął tłuszcz części ogonowej, cały tłuszcz pokrywający wnętrzności, płat wątroby, obie nerki z tłuszczem na nich i prawą łopatkę.