« 3Moj 8:25 3 Księga Mojżeszowa 8:26 3Moj 8:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA wziąw s niecek prześniczych, jeż to były przed Panem Bogiem, chleb przez kwasu a bochniec okropiony olejem i placki i położy tako s wirzchu na tuku a plece prawe,
2.WUJEK.1923A wziąwszy z kosza przaśników, który był przed Panem, chleb bez kwasu, i kołacz oliwą zaczyniony, i krepel, włożył na łoje, i łopatkę prawą,
3.GDAŃSKA.1881Także z kosza przaśnych chlebów, które były przed Panem, wziął placek przaśny jeden, i bochen chleba z oliwą jeden, i krepel jeden, a położył je na onych tłustościach i na łopatce prawej.
4.GDAŃSKA.2017Także z kosza przaśnych chlebów, który był przed PANEM, wziął jeden przaśny placek, jeden placek chleba z oliwą oraz jeden podpłomyk i położył je na kawałki tłuszczu i na prawej łopatce.
5.CYLKOWA z kosza przaśników, który przed Wiekuistym, wziął kołacz przaśny jeden, i bochen chleba z oliwą jeden, i ołatek jeden, i położył na łoje i na łopatkę prawą;
6.KRUSZYŃSKIwziął też z kosza chleby przaśne, które są przed Panem, jedną struclę przaśną, jedną struclę chleba z oliwą, piernik jeden i położył je na strucli i na łopatce prawej;
7.MIESESz kosza zaś przaśników, znajdującego się przed Wiekuistym, wyjął placek jeden przaśny, placek chleba jeden na oliwie i opłatek jeden i położył na te łoje i na tę łopatkę prawą:
8.TYSIĄCL.WYD5Z kosza chlebów przaśnych, który stoi przed Panem, wziął jeden chleb przaśny, jeden placek rozrobiony oliwą i jeden podpłomyk. Umieścił je na kawałkach tłuszczu i na prawej łopatce.
9.BRYTYJKAA z kosza przaśników, który był przed Panem, wziął jeden przaśny placek, jeden chleb zaczyniony oliwą i jeden opłatek i położył je na tych tłuszczach i na prawej łopatce.
10.POZNAŃSKAZ kosza zaś chlebów przaśnych, stojącego przed Jahwe, wziął jeden przaśny placek i jeden przaśny chleb zagnieciony z oliwą oraz jeden podpłomyk, i położył je na tym tłuszczu i na prawym udźcu.
11.WARSZ.PRASKAZ kosza wypełnionego przaśnym chlebem, stojącego przed Jahwe, wziął jeden chleb przaśny, jeden chleb przyprawiony oliwą oraz jeden placek. Wszystko położył na tłuszczu i na prawej łopatce,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a z kosza przaśników, który był przed WIEKUISTYM, wziął jeden przaśny kołacz, jeden bochen chleba z oliwą oraz jeden opłatek, i położył na łoje oraz na prawą łopatkę.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITZ kosza przaśników zaś, stojącego przed PANEM, wziął jedną przaśną bułkę, jeden bochenek chleba rozczynionego oliwą, jeden placek i ułożył je na tych kawałkach tłuszczu i na prawej łopatce.