« 3Moj 8:27 3 Księga Mojżeszowa 8:28 3Moj 8:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPpotem weźmie je z ręku jich i zakadzi na ołtarzu kadzidlnych obiet, przeto iże święcona jest obiata w wonią chętności bożej świątości.
2.WUJEK.1923Zasię wziąwszy je z ręku ich, spalił na ołtarzu całopalenia; bo była obiata poświęcenia, na wdzięczną wonność ofiary Panu.
3.GDAŃSKA.1881Potem ono wziął Mojżesz z rąk ich, a spalił na ołtarzu na całopalenie; poświęcenie to jest na wdzięczną wonność, ofiara ognista jest Panu.
4.GDAŃSKA.2017Następnie Mojżesz wziął to z ich rąk i spalił na ołtarzu na ofierze całopalnej. To była ofiara poświęcenia na miłą woń, ofiara ogniowa dla PANA.
5.CYLKOWI wziął to Mojżesz z rąk ich, i puścił z dymem na ofiarnicy przy całopaleniu; ofiara to wyświęcenia, na woń przyjemną, - ogniowa to ofiara Wiekuistemu.
6.KRUSZYŃSKIPotem Mojżesz wziął to z ich dłoni i spalił na ołtarzu na ofierze krwawej; jest to ofiara udzielenia im władzy, przyjemne wonnością całopalenie dla Pana.
7.MIESESPotem zdjął je Mojżesz z dłoni ich i puścił z dymem na ołtarzu obok ofiary całopalnej: ofiarą one upełnomocnienia ku woni miłej, – ofiara to ogniowa dla Wiekuistego.
8.TYSIĄCL.WYD5Następnie Mojżesz wziął to wszystko z ich dłoni i zamienił w dym na ołtarzu przy całopaleniu. To była ofiara wprowadzenia w czynności kapłańskie, miła woń, ofiara spalana dla Pana.
9.BRYTYJKAPotem wziął to Mojżesz z ich dłoni i spalił na ołtarzu obok ofiary całopalnej. Jest to ofiara wyświęcenia; woń przyjemna, ofiara ogniowa dla Pana.
10.POZNAŃSKANastępnie Mojżesz wyjął to z ich rąk i spalił na ołtarzu przy całopaleniu. To była ofiara poświęcenia, przyjemna woń ofiary spalonej dla Jahwe.
11.WARSZ.PRASKAMojżesz przyjął wszystko z ich rąk i spalił na ołtarzu, po złożeniu na ofierze całopalenia. Była to ofiara ustanowienia, woń miła, ofiara strawiona przez ogień dla Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Mojżesz wziął to z ich rąk i przy całopaleniu puścił z dymem na ofiarnicy. To jest ofiara wyświęcenia na przyjemny zapach; to jest ofiara ogniowa dla WIEKUISTEGO.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy to już uczynili, Mojżesz odebrał to z ich dłoni i spalił na ołtarzu na ofierze całopalnej. Była to ofiara wyświęcenia, na miłą woń, wdzięczny dar dla PANA.