« 3Moj 8:28 3 Księga Mojżeszowa 8:29 3Moj 8:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWziął i grędzi i podniosł je przed Bogiem skopu poświęconego, jakoż przykazał jemu Bog.
2.WUJEK.1923I wziął mostek, podnosząc go przed Panem, z barana poświęcenia za część swoję, jako mu Pan był przykazał.
3.GDAŃSKA.1881Wziął też Mojżesz mostek, i obracał go sam i tam za ofiarę obracania przed Panem; a z barana poświęcenia dostał się Mojżeszowi dział, jako mu był rozkazał Pan.
4.GDAŃSKA.2017Mojżesz wziął też mostek i kołysał go jako ofiarę kołysaną przed PANEM. Była to bowiem część Mojżesza z barana poświęcenia, jak mu PAN rozkazał.
5.CYLKOWWziął téż Mojżesz mostek, i przedstawił go jako przedstawienie przed obliczem Wiekuistego: z barana wyświęcenia, Mojżesza był to udział, jak rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi.
6.KRUSZYŃSKIMojżesz wziął pierś z barana udzielenia władzy i podnosił ją w ofierze przed Panem: był to dar dla Mojżesza, jako rozkazał Pan Mojżeszowi.
7.MIESESMojżesz wziął mostek i dokonał nim obrotu przed Wiekuistym, – z barana upełnomocnienia przypadał Mojżeszowi on w udziele – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi.
8.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz wziął mostek i wykonał nim gest kołysania przed Panem. To była część należna Mojżeszowi z barana [ofiary] wprowadzenia w czynności kapłańskie, jak Pan nakazał Mojżeszowi.
9.BRYTYJKAWziął też Mojżesz mostek i dokonał nim obrzędu potrząsania przed Panem. Była to część Mojżesza z barana ofiary wyświęcenia, tak jak rozkazał Pan Mojżeszowi.
10.POZNAŃSKAPotem Mojżesz wziął mostek barana i wykonał gest kołysania przed Jahwe; była to część z barana poświęcenia, przypadająca Mojżeszowi - według tego, co mu nakazał Jahwe.
11.WARSZ.PRASKAPotem wziął Mojżesz tak zwanego barana ustanowienia i dokonał obrzędu kołysania dla Jahwe. Była to część przeznaczona dla Mojżesza, zgodnie z tym, co Jahwe nakazał Mojżeszowi.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mojżesz wziął również mostek i przedstawił go jako przedstawienie przed obliczem WIEKUISTEGO; to był udział Mojżesza z barana wyświęcenia; tak, jak WIEKUISTY rozkazał Mojżeszowi.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem Mojżesz wziął mostek i zakołysał nim przed PANEM w ofierze kołysanej. Ta część barana ofiary wyświęcenia należała do Mojżesza - tak, jak PAN polecił Mojżeszowi.