« 3Moj 8:2 3 Księga Mojżeszowa 8:3 3Moj 8:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa zgromadzisz wszystek zbor israhelskich synow ku dźwirzom stanowym”.
2.WUJEK.1923I zgromadzisz wszystko zgromadzenie do drzwi przybytku.
3.GDAŃSKA.1881A wszystek lud zbierz do drzwi namiotu zgromadzenia.
4.GDAŃSKA.2017I zgromadź cały lud przy wejściu do Namiotu Zgromadzenia.
5.CYLKOWA cały zbór zgromadź u wejścia do przybytku zboru".
6.KRUSZYŃSKIi zbierz całe zgromadzenie u wejścia do namiotu zebrania".
7.MIESESi zgromadź całą Gminę u drzwi Namiotu Obecności”.
8.TYSIĄCL.WYD5Następnie zgromadź całą społeczność przed wejściem do Namiotu Spotkania.
9.BRYTYJKACały zaś zbór zgromadź u wejścia do Namiotu Zgromadzenia.
10.POZNAŃSKACałą zaś społeczność [izraelską] zbierz przy wejściu do Namiotu Zjednoczenia.
11.WARSZ.PRASKANastępnie zwołaj całe zgromadzenie Izraela koło wejścia do Namiotu Spotkania.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A cały zbór zgromadź u wejścia do Przybytku Zboru.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITZgromadź też całą wspólnotę u wejścia do namiotu spotkania.