« 3Moj 8:30 3 Księga Mojżeszowa 8:31 3Moj 8:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż poświęci je w rusze jich, przykaże jim a rzkąc: „Warzcie mięso przede dźwirzmi stanowymi a tudzież jedzcie je, chleby poświęcone jedzcie, ktoreż to położony są na nieckach, jakoż jemu Bog przykazał rzekąc: „Aaron a synowie jego będą jeść je”.
2.WUJEK.1923A gdy je poświęcił w ubiorze ich, przykazał im, mówiąc: warzcie mięso przede drzwiami przybytku, a tam je jedzcie, chleby téż poświęcenia jedzcie, które w kosz są włożone, jako mi Pan przykazał, mówiąc: Aaron i synowie jego zjedzą je.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Mojżesz do Aarona, i do synów jego: Warzcie to mięso u drzwi namiotu zgromadzenia, i tam je jedzcie, i chleb, który jest w koszu poświęcenia, jakom przykazał, mówiąc: Aaron i synowie jego będą je jedli.
4.GDAŃSKA.2017I Mojżesz powiedział do Aarona i jego synów: Ugotujcie to mięso przy wejściu do Namiotu Zgromadzenia i tam je spożywajcie wraz z chlebem, który jest w koszu poświęcenia, jak przykazałem: Aaron i jego synowie będą to spożywać.
5.CYLKOWI rzekł Mojżesz do Ahrona i do synów jego: "Ugotujcie to mięso u wejścia do przybytku zboru, i tam je jedzcie z chlebem, który w koszu upełnomocnienia, jak mi przykazano i powiedziano: Ahron i synowie jego jeść je mają.
6.KRUSZYŃSKIRzekł Mojżesz do Aarona i jego synów: "Ugotujcie to mięso u wejścia do namiotu zgromadzenia; tam będziecie je spożywali z chlebem, który jest w koszyku instalacyjnym, jakom rozkazał, mówiąc: Aaron i jego synowie będą jedli.
7.MIESESMojżesz rzekł wtedy do Arona i do synów jego: „Ugotujcie mięso to u drzwi Namiotu Obecności, tam też spożyjecie je, oraz chleb, który znajduje się w koszu ofiary upełnomocnienia, – wedle przykazania, które obwieściłem, mówiąc: „Aron i synowie jego będą je spożywać”;
8.TYSIĄCL.WYD5Potem Mojżesz powiedział do Aarona i do jego synów: Ugotujcie mięso przy wejściu do Namiotu Spotkania. Tam zjedzcie je z chlebem, który jest w koszu ofiary wprowadzenia w czynności kapłańskie. Tak mi nakazano w słowach: Aaron i jego synowie będą je spożywali.
9.BRYTYJKAI rzekł Mojżesz do Aarona i do jego synów: Ugotujcie to mięso u wejścia do Namiotu Zgromadzenia i tam je zjedzcie wraz z chlebem, który jest w koszu ofiary wyświęcenia, jak rozkazałem w słowach: Aaron i jego synowie jeść je będą.
10.POZNAŃSKAI rzekł Mojżesz do Aarona i jego synów: - Ugotujcie to mięso przed wejściem do Namiotu Zjednoczenia. Tam macie je spożyć razem z chlebem z kosza, służącego do poświęcenia, jak mi to polecono słowami: "Aaron i jego synowie mają to spożyć!"
11.WARSZ.PRASKAPowiedział Mojżesz do Aarona i jego synów: Ugotujcie mięso przy wejściu do Namiotu Spotkania i tam je spożyjcie razem z chlebem przaśnym, który znajduje się w tak zwanym koszu ustanowienia. Tak bowiem postanowiłem, mówiąc: Będą je pożywali Aaron i jego synowie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mojżesz powiedział także do Ahrona oraz do jego synów: Ugotujcie to mięso przy wejściu do Przybytku Zboru i tam je jedzcie z chlebem, który jest w koszu upełnomocnienia, jak mi przykazano i powiedziano: Mają je jeść Ahron i jego synowie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu powiedział Mojżesz do Aarona i do jego synów: Ugotujcie to mięso u wejścia do namiotu spotkania i tam je spożyjcie wraz z chlebem, który jest w koszu ofiary wyświęcenia. Poleciłem bowiem, by spożywali to Aaron i jego synowie.