« 3Moj 8:32 3 Księga Mojżeszowa 8:33 3Moj 8:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA takież se d❬ź❭wirzy stanowych nie wynidziecie za siedm dni, aże do tego dnia, ktoregoż się napełni czas święcenia waszego, boć w siedmi dnioch dokona się święcenie,
2.WUJEK.1923Ze drzwi téż przybytku nie wynidziecie przez siedm dni, aż do dnia, którego się wypełni czas poświęcenia waszego: przez siedm dni bowiem kończy się poświęcenie:
3.GDAŃSKA.1881A ze drzwi namiotu zgromadzenia nie wychodźcie przez siedem dni, aż do dnia, którego się wypełni czas poświęcenia waszego; bo przez siedem dni poświęcane będą ręce wasze.
4.GDAŃSKA.2017Nie odchodźcie od wejścia do Namiotu Zgromadzenia przez siedem dni, aż do dnia, kiedy wypełni się czas waszego poświęcenia. Przez siedem dni bowiem będziecie poświęcani.
5.CYLKOWA od wejścia przybytku zboru nie odejdziecie przez siedm dni, aż do dnia, którego wypełni się czas upełnomocnienia waszego; bo przez siedm dni upełnomocniane będą ręce wasze.
6.KRUSZYŃSKIW ciągu siedmiu dni nie odejdziecie od wejścia do namiotu zgromadzenia, aż do czasu, gdy się wypełnią dni waszej instalacji; gdyż udzielanie wam władzy trwa siedm dni.
7.MIESESOd drzwi Namiotu Obecności nie odchodźcie przez dni siedem, aż do dnia, gdy upłyną dnie waszego upełnomocnienia, albowiem przez dni siedem będzie On upełnomocniał was.
8.TYSIĄCL.WYD5Od wejścia do Namiotu Spotkania nie będziecie odchodzić przez siedem dni, aż do dnia, kiedy skończą się dni waszego wprowadzania w czynności kapłańskie, bo przez siedem dni będziecie w nie wprowadzani.
9.BRYTYJKAOd wejścia do Namiotu Zgromadzenia nie odejdziecie przez siedem dni aż do dnia, gdy wypełni się czas waszego wyświęcenia; gdyż siedem dni trwać będzie wasze wyświęcenie.
10.POZNAŃSKAPrzez siedem dni nie oddalicie się od wejścia do Namiotu Zjednoczenia aż do dnia, kiedy wypełni się czas waszego upełnomocnienia; przez siedem bowiem dni będziecie wprowadzani w urząd.
11.WARSZ.PRASKAPrzez siedem dni nie będziecie odchodzić od Namiotu Spotkania, aż wypełnią się dni waszego ustanowienia. A obrzęd waszego ustanowienia będzie trwał siedem dni.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez siedem dni nie odejdziecie od wejścia do Przybytku Zboru, aż do dnia w którym wypełni się czas waszego upełnomocnienia; bowiem przez siedem dni będą upełnomocniane wasze ręce.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITOd wejścia do namiotu spotkania nie odstąpicie przez siedem dni - aż do dnia, gdy wypełnią się dni waszego wyświęcenia. Tyle bowiem czasu zajmie wprowadzanie was w urząd.