« 3Moj 8:34 3 Księga Mojżeszowa 8:35 3Moj 8:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWe dnie i w nocy ostaniecie w stanie, chowajcie stroże, wystrzeganie Pana, abyście nie umarli, bo mnie tako przykazano jest”.
2.WUJEK.1923We dnie i w nocy mieszkać będziecie w przybytku, pilnując straży Pańskiéj, abyście nie pomarli; bo mi tak przykazano.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż przy drzwiach namiotu zgromadzenia trwać będziecie we dnie i w nocy przez siedem dni, a strzec będziecie rozrządzenia Pańskiego, abyście nie pomarli; bo mi tak rozkazano.
4.GDAŃSKA.2017Dlatego przy wejściu do Namiotu Zgromadzenia będziecie przebywać dzień i noc przez siedem dni i będziecie pełnili straż PANA, abyście nie pomarli. Tak mi bowiem rozkazano.
5.CYLKOWA u wejścia przybytku zboru zostawać będziecie dzień i noc, przez siedm dni, a będziecie przestrzegali służby Wiekuistego, abyście nie pomarli; bo tak mi rozkazano."
6.KRUSZYŃSKIPozostaniecie u wejścia do namiotu zgromadzenia przez siedm dni i nocy i zachowacie zarządzenia Pańskie, byście nie pomarli; tak bowiem mi jest rozkazano.
7.MIESESU drzwi Namiotu Obecności pozostawajcie dniem i nocą przez dni siedem, i przestrzegajcie tego, czego Wiekuisty strzec polecił, ażebyście nie pomarli, gdyż mi przykazano tak”.
8.TYSIĄCL.WYD5Przez siedem dni dzień i noc będziecie trwać u wejścia do Namiotu Spotkania oraz zachowacie zarządzenia Pana, abyście nie pomarli. Taki nakaz otrzymałem.
9.BRYTYJKAU wejścia do Namiotu Zgromadzenia przebywać będziecie siedem dni, dzień i noc wykonując służbę Pańską, abyście nie pomarli, gdyż tak mi rozkazano.
10.POZNAŃSKAU wejścia do Namiotu Zjednoczenia będziecie czuwać dzień i noc, przez siedem dni. Tak to będziecie pełnili straż u Jahwe, byście nie pomarli; to właśnie zostało mi nakazane.
11.WARSZ.PRASKAPrzez siedem dni i siedem nocy będziecie pozostawać przy wejściu do Namiotu Spotkania, przestrzegając dokładnie nakazów Jahwe, aby uniknąć śmierci. Taki otrzymałem nakaz.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będziecie zostawać przez siedem dni, dzień i noc, przy wejściu do Przybytku Zboru i będziecie przestrzegali służby dla WIEKUISTEGO, abyście nie pomarli; bo tak mi rozkazano.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITU wejścia do namiotu spotkania przebywać zatem będziecie dzień i noc, przez siedem dni, i doglądać będziecie służby PANU, abyście nie pomarli, ponieważ tak mi przykazał.