« 3Moj 8:3 3 Księga Mojżeszowa 8:4 3Moj 8:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI uczynił Mojsesz, csoż był Bog przykazał, a zgromadziw wszystek zastęp przede dźwirzmi
2.WUJEK.1923Uczynił Mojżesz, jako Pan rozkazał: i zgromadziwszy wszystek lud przede drzwi przybytku,
3.GDAŃSKA.1881I uczynił Mojżesz, jako mu rozkazał Pan; i zebrał się wszystek lud do drzwi namiotu zgromadzenia.
4.GDAŃSKA.2017I Mojżesz zrobił tak, jak mu PAN rozkazał; i zgromadził się cały lud przy wejściu do Namiotu Zgromadzenia.
5.CYLKOWI uczynił Mojżesz, jako mu rozkazał Wiekuisty; i zgromadził się cały zbór u wejścia do przybytku zboru.
6.KRUSZYŃSKIMojżesz wypełnił, co mu Bóg rozkazał i zebrało się zgromadzenie u wejścia do namiotu zebrania,
7.MIESESMojżesz uczynił, jak Wiekuisty polecił mu, Gmina zgromadziła się u drzwi Namiotu Obecności
8.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz uczynił tak, jak mu Pan nakazał, i społeczność zgromadziła się przed wejściem do Namiotu Spotkania.
9.BRYTYJKAMojżesz uczynił tak, jak mu rozkazał Pan; i zgromadził się zbór u wejścia do Namiotu Zgromadzenia.
10.POZNAŃSKAMojżesz zrobił tak, jak mu nakazał Jahwe, i zebrał [całą] społeczność u wejścia do Namiotu Zjednoczenia.
11.WARSZ.PRASKAMojżesz uczynił to, co mu nakazał Jahwe. Kiedy zgromadzono się już koło wejścia do Namiotu Spotkania,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Mojżesz uczynił tak, jak mu rozkazał WIEKUISTY. Zatem cały zbór zgromadził się u wejścia do Przybytku Zboru.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz uczynił tak, jak mu polecił PAN, a u wejścia do namiotu spotkania zgromadziła się cała wspólnota.