« 3Moj 8:4 3 Księga Mojżeszowa 8:5 3Moj 8:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi rzekł: „Toć jest rzecz, ktorąż to jest przykazał Pan uczynić”.
2.WUJEK.1923Rzekł: Ta jest mowa, którą Pan rozkazał uczynić.
3.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Mojżesz do zgromadzenia: Toć jest słowo, które rozkazał Pan czynić.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Mojżesz powiedział do zgromadzenia: Oto co PAN rozkazał uczynić.
5.CYLKOWI rzekł Mojżesz do zboru: "Oto co rozkazał Wiekuisty uczynić!"
6.KRUSZYŃSKIi rzekł Mojżesz do zgromadzenia: "Oto rzecz, którą Jahwe rozkazał wykonać".
7.MIESESi Mojżesz rzekł do Gminy: „Oto, co Wiekuisty przykazał uczynić”.
8.TYSIĄCL.WYD5Potem Mojżesz powiedział do społeczności: Oto, co mi Pan kazał uczynić!
9.BRYTYJKAI rzekł Mojżesz do zboru: To nakazał Pan uczynić.
10.POZNAŃSKAPotem Mojżesz tak rzekł do zebranych: - Jahwe polecił to uczynić!
11.WARSZ.PRASKAMojżesz powiedział do całego zgromadzenia: Oto, co polecił uczynić Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Mojżesz powiedział do zboru: Oto co rozkazał uczynić WIEKUISTY.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Mojżesz powiedział do zgromadzenia: Oto rzecz, której PAN polecił dopełnić.