« 3Moj 8:5 3 Księga Mojżeszowa 8:6 3Moj 8:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA natychmiast postawi Aarona i syny jego a gdyż je był omył,
2.WUJEK.1923I natychmiast ofiarował Aarona i syny jego: i omywszy je,
3.GDAŃSKA.1881A kazawszy przystąpić Mojżesz Aaronowi i synom jego, omył je wodą;
4.GDAŃSKA.2017I kazał Mojżesz zbliżyć się Aaronowi i jego synom, i obmył ich wodą;
5.CYLKOWI kazał przystąpić Mojżesz Ahronowi i synom jego i obmył ich wodą.
6.KRUSZYŃSKIMojżesz kazał się zbliżyć Aaronowi i jego synom i umył ich wodą.
7.MIESESMojżesz przywiódł Arona, oraz synów jego, i obmył ich wodą;
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Mojżesz kazał się przybliżyć Aaronowi i jego synom i obmył ich wodą.
9.BRYTYJKAPotem Mojżesz kazał zbliżyć się Aaronowi i jego synom i obmył ich wodą.
10.POZNAŃSKANastępnie [Mojżesz] rozkazał przystąpić Aaronowi i jego synom i obmył ich wodą.
11.WARSZ.PRASKANastępnie kazał Mojżesz podejść bliżej Aaronowi i jego synom i obmył ich wodą.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Mojżesz rozkazał podejść Ahronowi i jego synom oraz obmył ich wodą.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPo tych słowach Mojżesz kazał zbliżyć się Aaronowi oraz jego synom i obmył ich wodą.