« 3Moj 8:6 3 Księga Mojżeszowa 8:7 3Moj 8:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPoblekł biskupa we gzło lniane i opasze ji pasem a oblecze w suknią modrą, a s wirzchu naplecnik położy,
2.WUJEK.1923Ubrał najwyższego kapłana w koszulę lnianą, opasawszy go pasem, i oblókłszy go w szatę z hiacyntu, i na wierzch ramiennik włożył:
3.GDAŃSKA.1881I oblekł go w suknią, a opasał go pasem, i odział go płaszczem, i na wierzch włożył nań naramiennik, i przypasał go pasem naramiennika, i opasał go nim.
4.GDAŃSKA.2017Potem włożył tunikę na niego i przepasał go pasem, ubrał go w płaszcz, nałożył na niego efod i przepasał go pasem efodu, i przymocował go nim.
5.CYLKOWI włożył nań spodnią szatę, i opasał go pasem, i przyoblókł go w płaszcz, i włożył nań naramiennik, i przepasał go pasem naramiennika, i przytwierdził nim naramiennik na nim.
6.KRUSZYŃSKIWłożył na niego tunikę i opasał go pasem, ubrał go w suknię efodową i włożył nań efod i opasał go paskiem efodowym, przywiązując efod do niego.
7.MIESESnastępnie wdział na niego szatę spodnią, opasał go pasem, wdział nań szatę wierzchnią, włożył nań naramiennik, przepasał go pasem naramiennika i przytwierdził mu nim naramiennik;
8.TYSIĄCL.WYD5Ubrał go w tunikę, przepasał go ozdobnym pasem, włożył na niego wierzchnią szatę, na niej umieścił jeszcze efod, opasał go przepaską efodu i przymocował go nią.
9.BRYTYJKAWdział nań tunikę i opasał go pasem, i ubrał go w płaszcz, włożył nań efod, przepasał go pasem efodu i przymocował go na nim.
10.POZNAŃSKAPotem włożył mu [Aaronowi] tunikę, przewiązał go pasem, ubrał w meil, włożył efod i przepasał wstęgą tego efodu, którą przytwierdził do niego.
11.WARSZ.PRASKAPotem nałożył na Aarona szatę, przepasał go pasem, przyodział w wierzchnią szatę i przypiął mu efod.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Włożył też na niego spodnią szatę, opasał go pasem, przyoblókł go w płaszcz, włożył na niego naramiennik, przepasał go pasem naramiennika oraz nim przytwierdził na nim naramiennik.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie odział Aarona w tunikę, przewiązał go pasem i ubrał go w płaszcz. Efod spiął na nim za pomocą wypustek efodu.