« 3Moj 8:7 3 Księga Mojżeszowa 8:8 3Moj 8:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPjenże związaw pasem przyrządzi ku napirśniku, na jemże jest uczenie a prawda.
2.WUJEK.1923Który ściągnąwszy pasem przystósował do Racyonału, w którym była Nauka i Prawda.
3.GDAŃSKA.1881Włożył też nań napierśnik, i przyprawił do niego Urim i Tummim.
4.GDAŃSKA.2017Włożył też na niego pektorał i do pektorału włożył Urim i Tummim.
5.CYLKOWI włożył nań napierśnik, i złożył do napierśnika Urim i Thumim.
6.KRUSZYŃSKIUmieścił na nim pektorał i dodał do pektorału Urim i Thummim;
7.MIESESpotem włożył nań napierśnik, a do napierśnika włożył urim i tummim,
8.TYSIĄCL.WYD5Potem umieścił na nim pektorał i włożył do pektorału urim i tummim.
9.BRYTYJKAPotem włożył nań napierśnik i do napierśnika włożył urim i tummim.
10.POZNAŃSKAZ kolei nałożył nań pektorał, w którym umieścił Urim i Tummim.
11.WARSZ.PRASKANałożył mu także pektorał, a do pektorału włożył urim i tummim.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Włożył także na niego napierśnik oraz złożył do napierśnika Urim i Thumim.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem założył mu napierśnik, do napierśnika włożył urim i tummim,