« Apok 17:7 Apokalipsa Jana 17:8 Apok 17:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zwierz który widziałeś, był a nie jest, i ma wyniść zprzepaści, i do zatracenia pójdzie, i zadziwują się mieszkający na ziemi, których imion nie napisano w księgi żywotne od założenia świata, bacząc zwierza, iż był a nie jest, (a przed się jest.)
2.WUJEK.1923Bestya, którąś widział, była, a nie jest, a ma wstąpić z przepaści, a pójdzie na zginienie: i zadziwują się mieszkający na ziemi, (których imiona nie są napisane w księgach żywota od założenia świata,) widząc bestyą, która była, a nie jest.
3.RAKOW.NTBestya którąś widział, była a nie jest; a ma wystąpić z przepaści, i iść na zginienie; i zadziwują się mieszkający na ziemi (których imiona nie są napisane w księgach żywota od założenia świata) widząc bestyą, która to była, a nie jest, aczkolwiek jest.
4.GDAŃSKA.1881Bestyja, którąś widział, była, a nie jest, a ma wystąpić z przepaści, a iść na zginienie; i zadziwią się mieszkający na ziemi, (których imiona nie są napisane w księgach żywota od założenia świata), widząc bestyję, która była, a nie jest, a przecię jest.
5.GDAŃSKA.2017Bestia, którą widziałeś, była, a nie ma jej i ma wyjść z otchłani, i iść na zatracenie. I zdziwią się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze życia od założenia świata, widząc bestię, która była i nie ma jej, a jednak jest.
6.JACZEWSKIPotwór, który widziałeś, był, ale już go nie masz; wynijdzie on jeszcze z przepaści ale znów zaginie. Dziwić się będą mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane do księgi żywota, skoro ujrzą potwora, który był, a którego już nie masz.
7.APOKALYPSIS.1905Bestya, którąś widział, była, a nie jest, i ma wznieść się z przepaści i iść na zginienie. I dziwić się będą mieszkający na ziemi, (których imiona nie są zapisane na ksiądze żywota od założenia świata), widząc bestyę, która była, a nie jest, a jednak jest.
8.MARIAWICIBestya, którąś widział, była, a nie jest, i ma wystąpić z przepaści i pójdzie na zginienie. I będą się dziwować ci, którzy mieszkają na ziemi (których imiona nie są napisane w księgach żywota od założenia świata), widząc oną bestyę, która była (niegdyś), a potem nie było jej, i oto (teraz znowu) jest.
9.DĄBR.WUL.1973Bestia, którą widziałeś, była, a nie masz jej, wyjdzie z przepaści i pójdzie na zagładę. I zadziwią się mieszkańcy ziemi (których imiona nie są zapisane w księdze żywota od powstania świata) widząc bestię, która była, a której nie ma.
10.DĄBR.GR.1961Bestia, którą widziałeś, była, a nie masz jej, ale jeszcze wynurzy się z przepaści i pójdzie na zagładę. I zadziwią się ci mieszkańcy ziemi, których imię nie jest zapisane w księdze żywota od powstania świata, widząc tę bestię, która była i nie ma jej, a znowu będzie.
11.TYSIĄCL.WYD5Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, a zdąża ku zagładzie. A zdumieją się mieszkańcy ziemi - ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć.
12.BRYTYJKAZwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.
13.POZNAŃSKABestia, którą widziałeś, była, a nie ma jej, i ma wyjść z Przepaści, i idzie na zatracenie. Zdumieją się mieszkańcy ziemi, - ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była, i już jej nie ma, ale ma przyjść.
14.WARSZ.PRASKABestia, którą widziałeś, była, ale już jej nie ma; ma wyjść z przepaści, aby pójść na zagładę. I zdumienie ogarnie wszystkich mieszkańców ziemi, tych, których imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia. Będą bowiem patrzyli na Bestię, która kiedyś była, potem znikła i znów miała się pojawić.
15.KALETABestia, którą widziałeś, była, a nie jest, a ma wystąpić z przepaści, a na zginienie iść; i zadziwią_się mieszkający na ziemi, których nie są_napisane imiona w księdze żywota od założenia świata, widząc bestię, że była, a nie jest, a znowu jest.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bestia, którą ujrzałeś była i nie jest, i ma wyjść do góry ze świata podziemnego, oraz idzie na zgubę. Zatem dziwią się ci, co mieszkają na ziemi; których imiona nie są zapisane od założenia świata w Zwoju Życia, widząc bestię że była, a nie jest; chociaż istnieje.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż bestia, która - jak zobaczyłeś - była, lecz jej nie ma, ma wyjść z otchłani, aby pójść na zagładę. Mieszkańcy ziemi, których imiona nie są od założenia świata zapisane w Zwoju życia, zdziwią się, gdy zobaczą bestię, która była, której nie ma, ale znów się pojawi.
18.TOR.PRZ.Dzikie zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i ma wyjść z otchłani, i idzie na zgubę; i zdziwią się mieszkańcy ziemi, których imiona od założenia świata nie są zapisane w zwoju życia, widząc dzikie zwierzę, które było i nie ma, chociaż jest.