« 2Pio 2:13 2 List Piotra 2:14 2Pio 2:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oczy mając pełne cudzołóstwa, i nie ustawającego grzechu przyłudzając dusze niestateczne, serce wyćwiczone łakomstwem mając, przeklęctwa dzieci.
2.WUJEK.1923Oczy mając pełne cudzołóztwa i grzechu nieustawającego, przyłudzając dusze niestateczne, mając serce wyćwiczone łakomstwem, synowie przeklęctwa:
3.RAKOW.NTOczy mając pełne cudzołóstwa, i nieustawające w grzechu przyłudzając dusze nieutwierdzone, serce wyćwiczone w łakomstwie mając, przeklęctwa dzieci.
4.GDAŃSKA.1881Oczy mają pełne cudzołóstwa i bez przestania grzeszące, przyłudzając dusze niestateczne, mając serce wyćwiczone w łakomstwie, synowie przeklęstwa,
5.GDAŃSKA.2017Mając oczy pełne cudzołóstwa i nieprzestające grzeszyć, zwabiają dusze niestałe. Serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa.
6.JACZEWSKIOczy ich bezwstydne; oni są zawsze gotowi do grzechu; obałamucają oni dusze słabe; pożądają wszystkiego, na co tylko spojrzą. Są to prawdziwie przeklęci synowie.
7.DĄBR.WUL.1973Oczy ich szukające ciągle cudzołóstwa i grzechu uwodzą dusze niestateczne. Synowie przekleństwa mają serce wyćwiczone w chciwości.
8.TYSIĄCL.WYD5Oczy mając pełne kobiety cudzołożnej i niesyte grzechu, uwodzą oni dusze niestałe. Mają serca zaprawione do chciwości, synowie przekleństwa.
9.BRYTYJKAOczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu; nęcą dusze słabe, serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa.
10.POZNAŃSKACiągle wypatrują okazji do cudzołóstwa, nie przestają grzeszyć, uwodzą dusze słabe, przeklęci, serca swe zaprzedali chciwości.
11.WARSZ.PRASKAOczyma gonią ciągle za rozpustnymi kobietami i nigdy nie mogą się nasycić swymi grzechami. Zwabiają ku sobie osoby słabe, kierując się chęcią zysku. Ci prawdziwi synowie przekleństwa
12.KALETAOczy mają pełne cudzołóstwa i bez_przestania grzeszące, przyłudzając dusze niestateczne; serce wyćwiczone [w] łakomstwie mając, synowie przekleństwa,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mieli oczy pełne cudzołożnej, nie do opanowania grzechu, i nęcili niestałe dusze, mając serce wyćwiczone w chciwości. Dzieci przekleństwa,
14.EIB.BIBLIA.2016z oczu wyziera im chęć nierządu, nienasycona żądza grzechu, i nęcą niespokojne dusze, mając serca wyćwiczone w chciwości. To ludzie przeklęci.
15.TOR.NOWE.PRZ.Oczy mają pełne cudzołóstwa i nienasycone w grzechu, nęcą dusze nieumocnione, mając serce wyćwiczone w chciwości, dzieci przekleństwa;