« Hab 1:2 Księga Habakuka 1:3 Hab 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeczżeś mi ukazał nieprawość i pracą, patrzyć na łup, i niesprawiedliwość przedemną, i stał się sąd i sprzeciwieństwo potężniejsze.
2.GDAŃSKA.1881Przeczże dopuszczasz, abym patrzył na nieprawość, i widział bezprawie, i zgubę, i gwałt przeciwko sobie? i przecz się znajduje ten, który swar i niezgodę roznieca?
3.GDAŃSKA.2017Czemu dopuszczasz, abym patrzył na nieprawość i widział bezprawie? Zguba i przemoc są przede mną i znajduje się ten, który roznieca spory i niezgodę.
4.CYLKOWCzemu pozwalasz mi spoglądać na bezeceństwo, a przypatrujesz się bezprawiu? Ucisk i zdzierstwo przedemną, a wciąż obecny ten, który swar i niezgodę wznieca.
5.TYSIĄCL.WYD5Dlaczego ukazujesz mi niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie.
6.BRYTYJKADlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada?
7.POZNAŃSKADlaczego każesz mi patrzeć na nieprawość, dlaczego muszę przyglądać się uciskowi? Przemoc i gwałt dzieją się na mych oczach, szerzą się kłótnie i spory.
8.WARSZ.PRASKACzemu zezwalasz, bym tyle zła cierpiał, i patrzysz bezczynnie na mą krzywdę? Gdzie tylko spojrzę, widzę gwałt i ucisk, wszędzie tylko waśnie i kłótnie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czemu mi pozwalasz spoglądać na bezeceństwo i przypatrujesz się bezprawiu? Przede mną ucisk i zdzierstwo; wciąż obecny jest ten, co wznieca swar i niezgodę.
10.EIB.BIBLIA.2016Dlaczego pokazujesz mi nieprawość i każesz patrzeć na krzywdę? Dlaczego widzę ucisk i gwałt, toczące się spory i kłótnie?