« Hab 1:4 Księga Habakuka 1:5 Hab 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pojrzyjcie między narody, a przypatrzcie się, dziwujcie się a zdumiejcie się; bo się stał uczynek za dni waszych, któremu żaden wierzyć nie będzie, gdy go będą powiadać.
2.GDAŃSKA.1881Spojrzyjcie na narody a obaczcie i dziwujcie się z zdumieniem, przeto, iż czynię nieco za dni waszych, o czem gdy wam powiadać będą, nie uwierzycie.
3.GDAŃSKA.2017Spójrzcie na narody, zobaczcie i zdumiejcie się bardzo, gdyż dokonuję dzieła za waszych dni, w które nie uwierzycie, gdy wam o nim opowiedzą.
4.CYLKOWRozejrzcie się między narodami a zobaczcie! Zadziwcie się i zdumiejcie! Bo dzieło spełni się za dni waszych - nie uwierzylibyście, gdyby wam opowiadano.
5.TYSIĄCL.WYD5Spójrzcie na ludy dokoła, a patrzcie pełni zdumienia i trwogi: gdyż Ja dokonuję za dni waszych dzieła - nie dacie wiary, gdy [wam o tym] będzie się opowiadać.
6.BRYTYJKASpójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą! Bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał.
7.POZNAŃSKASpójrzcie na narody i dziwujcie się, niech was ogarnie największe zdumienie! Bo dokonuje się za waszych dni takie dzieło, że nie uwierzylibyście, gdyby wam o nim opowiadano.
8.WARSZ.PRASKAPopatrzcie wszystkie ludy dokoła, niech ogarnie was i zdumienie, i trwoga, gdyż za dni waszych dokonam dzieła, o którym będą wam opowiadać ale wy nie zechcecie uwierzyć.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rozejrzyjcie się między narodami i zobaczcie! Zadziwcie się i zdumiejcie! Bowiem za waszych dni spełni się dzieło – nie uwierzylibyście, gdyby wam to opowiadano.
10.EIB.BIBLIA.2016Rozejrzyjcie się wśród narodów, zauważcie, niech was to zastanowi i zmusi do myślenia! Właśnie za waszych dni dokonuję dzieła - nie uwierzycie, choć wam je przedstawiam.