« Hab 1:6 Księga Habakuka 1:7 Hab 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Straszny i ogromny jest, od niego samego sąd i brzemię jego wynidzie.
2.GDAŃSKA.1881Straszny jest i ogromny; od niego samego wynijdzie sąd jego, i wywyższenie jego.
3.GDAŃSKA.2017Straszni i groźni. Sami ustalają swój sąd i swoją wielkość.
4.CYLKOWGroźny on i straszny, od niego samego wychodzi prawo i dostojeństwo jego.
5.TYSIĄCL.WYD5Trwogę budzi ten naród, on sam ustala prawo i panowanie.
6.BRYTYJKAJest on okrutny i straszny, on sam ustala prawo przemocy.
7.POZNAŃSKAStraszny jest i groźny, wymierza kary i sieje spustoszenie.
8.WARSZ.PRASKANaród ten budzi wszędzie strach i trwogę i sam sobie wyznacza swe prawo i wielkość.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Groźny on jest i straszny; od niego wyjdzie sąd i jego dostojeństwo.
10.EIB.BIBLIA.2016Srogi on i straszny, sam stanowi prawo i narzuca władzę.