« 3Jan 1:12 3 List Jana 1:13 3Jan 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wielebym miał pisać tobie, ale niechcę przez inkaust i pióro, pisać tobie.
2.WUJEK.1923Miałem ci wiele pisać; alem ci nie chciał pisać inkaustem i piórem.
3.RAKOW.NTWiele mając pisać, ale niechcę inkaustem i piórem tobie pisać.
4.GDAŃSKA.1881Wielem miał pisać; lecz nie chcę pisać inkaustem i piórem;
5.GDAŃSKA.2017Wiele miałem do napisania, ale nie chcę posługiwać się atramentem i piórem.
6.JACZEWSKIMiałbym wiele z tobą do pomówienia, ale nie chcę tego czynić przez pośrednictwo atramentu i pióra.
7.DĄBR.WUL.1973Wiele miałbym ci pisać, ale nie chcę pisać ci atramentem i piórem.
8.DĄBR.GR.1961Wiele miałbym ci pisać, ale nie chcę pisać ci atramentem i piórem.
9.TYSIĄCL.WYD5Wiele mógłbym ci napisać, ale nie chcę używać atramentu i pióra.
10.BRYTYJKAMiałbym ci wiele do napisania, lecz nie chcę pisać atramentem i piórem.
11.POZNAŃSKAWiele miałbym ci jeszcze do powiedzenia, lecz nie chcę czynić tego pisemnie.
12.WARSZ.PRASKAJeszcze wiele miałbym ci do napisania, ale nie chcę się posługiwać [tylko] atramentem i piórem.
13.KALETAWiele miałem pisać ci, lecz nie chcę inkaustem i piórem ci pisać;
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wiele miałem napisać, lecz nie chcę ci opisywać za pomocą atramentu i pióra,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZamierzałem przekazać ci nieco więcej. Nie chcę jednak czynić tego na piśmie,
16.TOR.NOWE.PRZ.Wiele miałem ci napisać, ale nie chcę pisać atramentem i piórem.