« 1Moj 2:1 1 Księga Mojżeszowa 2:2 1Moj 2:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI dokonał Bog w siodmy dzień działa ❬...❭, i odpoczynął w siodmy dzień ode wszego działa, csoż był udziałał.
2.WUJEK.1923I dokonał Bóg w dzień siódmy dzieła swego, które uczynił: i odpoczął w dzień siódmy od wszelkiego dzieła, które sprawił.
3.GDAŃSKA.1881I dokończył Bóg dnia siódmego dzieła swego, które uczynił; i odpoczął w dzień siódmy od wszelkiego dzieła swego, które uczynił.
4.GDAŃSKA.2017W siódmym dniu Bóg ukończył swe dzieło, które uczynił; i odpoczął siódmego dnia od wszelkiego swego dzieła, które stworzył.
5.NEUFELD.1863I dokonał był Bóg dnia siódmego dzieła swego, które zrobił i odpoczął dnia siódmego po całém swém dziele, które zrobił.
6.CYLKOWI skończył Bóg dnia siódmego dzieło Swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego po całém dziele Swojém, które uczynił.
7.KRUSZYŃSKII ukończył Bóg w dniu siódmym dzieło swoje, które utworzył, i poprzestał w dniu siódmym od wszelkiego dzieła swego, które utworzył.
8.MIESESBóg zakończył z dniem szóstym dzieło swoje, którego dokonał i zaprzestał w dniu siódmym dzieła wszelkiego, którego dokonywał.
9.TYSIĄCL.WYD5A gdy ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął.
10.BRYTYJKAI ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił.
11.POZNAŃSKAA kiedy ukończył Bóg swe dzieło w szóstym dniu, odpoczął w dniu siódmym po całym dziele, którego dokonał.
12.WARSZ.PRASKADopełniwszy w dniu szóstym dzieła, nad którym się trudził, dnia siódmego odpoczywał Bóg po wszystkim, czego dokonał.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A siódmego dnia Bóg skończył Swoje dzieło, które uczynił; więc siódmego dnia odpoczął po całym Swoim dziele, które uczynił.
14.EIB.BIBLIA.2016Stało się to, zanim nastał siódmy dzień. Bóg ukończył swoje dzieło i w siódmym dniu zaprzestał wszelkiej pracy.