« 1Moj 2:7 1 Księga Mojżeszowa 2:8 1Moj 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI uczynił był Pan Bog raj rozkoszy ot początka, w niemże postawił człowieka, ktoregoż był stworzył.
2.WUJEK.1923A naszczepił był Pan Bóg Raj rozkoszy od początku, w którym postanowił człowieka, którego utworzył.
3.GDAŃSKA.1881Nasadził też był Pan Bóg sad w Eden, na wschód słońca, i postawił tam człowieka, którego był stworzył.
4.GDAŃSKA.2017PAN Bóg zasadził też ogród w Edenie, na wschodzie, i umieścił tam człowieka, którego ukształtował.
5.NEUFELD.1863I zasadził Wiekuisty Bóg ogród w Eden ku wschodowi, i umieścił tam człowieka którego utworzył.
6.CYLKOWA zasadziwszy Wiekuisty Bóg ogród w Edenie od dawna, umieścił tam człowieka, którego utworzył.
7.KRUSZYŃSKII zasadził Pan Bóg ogród w Edenie od Wschodu i umieścił tam człowieka, którego utworzył.
8.MIESESBóg Wiekuisty zasadził Ogród [Gan] w Edenie od wschodu i umieścił tam człowieka [adama], którego utworzył.
9.TYSIĄCL.WYD5A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił.
10.BRYTYJKAPotem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył.
11.POZNAŃSKAI zasadził Jahwe-Bóg na wschodzie ogród w Edenie, i umieścił tam człowieka, którego ukształtował.
12.WARSZ.PRASKAPotem, założywszy w Eden, na wschodzie, ogród, umieścił w nim Jahwe człowieka, którego sam ulepił z gliny.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś WIEKUISTY, Bóg, wcześniej zasadził ogród w Edenie, po czym umieścił tam człowieka, którego stworzył.
14.EIB.BIBLIA.2016A PAN, Bóg, zasadził ogród na wschodzie, w Edenie, i tam umieścił człowieka, którego ukształtował.