« 5Moj 11:12 5 Księga Mojżeszowa 11:13 5Moj 11:14 » 

1.WUJEK.1923Jeźli tedy będziecie posłuszni rozkazaniom moim, które ja wam dziś przykazuję, abyście miłowali Pana, Boga waszego, i służyli mu ze wszystkiego serca waszego, i ze wszystkiéj dusze waszéj:
2.GDAŃSKA.1881A tak będziecieli pilnie słuchali przykazań moich, które ja dziś przykazuję wam, żebyście miłowali Pana, Boga waszego, i służyli mu ze wszystkiego serca waszego, i ze wszystkiej duszy waszej:
3.GDAŃSKA.2017A jeśli będziecie pilnie słuchać moich przykazań, które wam dziś nakazuję – żebyście miłowali PANA, swojego Boga, i służyli mu z całego swego serca i całą swoją duszą;
4.CYLKOWI stanie się, gdy słuchać będziecie przykazań moich, które przykazuję wam dzisiaj, abyście miłowali Wiekuistego, Boga waszego, i służyli mu całem sercem waszém, i całą duszą waszą, -
5.KRUSZYŃSKIJeżeli będziecie słuchać przykazań moich, jakie ja dzisiaj wam nakazuję, kochając Jahwe, Boga waszego, i służąc mu z całego serca waszego i z całe] duszy waszej,
6.MIESESBędzie się [też] działo, gdy będziecie słuchać przykazań Moich, które Ja wam przykazuję dziś, ażebyście miłowali Boga waszego Wiekuistego i służyli Mu z całego waszego serca i z całej duszy waszej, –
7.TYSIĄCL.WYD5Jeśli będziecie słuchać pilnie nakazów, które wam dziś daję, miłując Pana, Boga waszego, i służąc Mu z całego serca i z całej duszy,
8.BRYTYJKAA zatem, jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, które Ja wam dziś daję, miłując Pana, Boga waszego, i służąc mu z całego serca swego i z całej swojej duszy,
9.POZNAŃSKAJeżeli będziecie posłuszni moim przykazaniom, które na was dziś nakładam, miłując swego Boga, Jahwe, i służąc Mu całym sercem i całą duszą,
10.WARSZ.PRASKAJeśli będziecie posłuszni nakazom, które wam dziś ogłaszam, jeśli będziecie kochać Jahwe, waszego Boga, i służyć Mu całym sercem i całą duszą,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy będziecie słuchać Mych przykazań, które wam dzisiaj nakazuję, abyście miłowali WIEKUISTEGO, waszego Boga, oraz służyli Mu całym swoim sercem i całą waszą duszą stanie się,
12.EIB.BIBLIA.2016A zatem, jeśli będziecie prawdziwie posłuszni przykazaniom, które Ja wam dziś nadaję, powodowani miłością do PANA, waszego Boga, oraz pragnieniem, by służyć Mu całym sercem i całą duszą,