« 5Moj 11:13 5 Księga Mojżeszowa 11:14 5Moj 11:15 » 

1.WUJEK.1923Da deszcz ziemi waszéj, wczesny i późny, abyście zebrali zboże i wino i oliwę:
2.GDAŃSKA.1881Tedy dam deszcz ziemi waszej czasu swego, ranny i późny, i będziesz zbierał zboża twoje, i wino twoje, i oliwę twoję.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy dam waszej ziemi w odpowiednim czasie deszcz wczesny i późny i będziesz zbierał swoje zboża, swoje wino i swoją oliwę.
4.CYLKOWDam wtedy deszcz ziemi waszej w czasie swoim, wczesny i późny; i będziesz zbierał zboże twoje, i wino twoje, i oliwę twoję;
5.KRUSZYŃSKIdam ziemi waszej deszcz w porze odpowiedniej, deszcz wczesny i późny, i będziesz zbierał swoje zboże, swoje wino młode i oliwę swoją;
6.MIESES[iż] będę tedy dawał deszcz w Kraju waszym w porze swojej, wczesny deszcz i późny, a ty będziesz zbierał zboże twoje, moszcz twój i oliwę twoją,
7.TYSIĄCL.WYD5ześle On deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie, jesienny, jak i wiosenny, a wy zbierzecie wasze zboże, moszcz i oliwę.
8.BRYTYJKAto On będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie: jesienny i wiosenny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swoją oliwę;
9.POZNAŃSKAwtedy w odpowiednim czasie dam waszej ziemi wczesny i późny deszcz, abyś mógł zbierać swoje zboże, wino i oliwę.
10.WARSZ.PRASKAbędę zsyłał na waszą ziemię deszcz we właściwym czasie, od pierwszej pory deszczowej aż do ostatniej, dzięki czemu [obfite] będą wasze zbiory zbóż, winogron i oliwek.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.że wtedy dam wam na waszej ziemi w swoim czasie wczesny i późny deszcz; i będziesz zbierał twoje zboże, twoje wino oraz twoją oliwę.
12.EIB.BIBLIA.2016to spuszczę na waszą ziemię deszcz o właściwej porze - jesienny i wiosenny - tak że będziecie zbierać swoje zboże, moszcz i oliwę,