« 5Moj 11:20 5 Księga Mojżeszowa 11:21 5Moj 11:22 » 

1.WUJEK.1923Aby się rozmnożyły dni twoje i synów twoich w ziemi, którą przysiągł Pan ojcom twoim, żeby dał im, póki niebo wisi nad ziemią.
2.GDAŃSKA.1881Aby się rozmnożyły dni wasze, i dni synów waszych na ziemi, o którą przysiągł Pan ojcom waszym, że ją im da, póki niebo nad ziemią trwać będzie.
3.GDAŃSKA.2017Aby się pomnożyły wasze dni i dni waszych dzieci w ziemi, którą PAN poprzysiągł dać waszym ojcom, dopóki niebo będzie trwać nad ziemią.
4.CYLKOWAby umnożyły się dni wasze, i dni synów waszych na ziemi, którą zaprzysiągł Wiekuisty ojcom waszym, - oddać im, ile dni niebo nad ziemią.
5.KRUSZYŃSKIaby dni wasze i dni dzieci waszych na ziemi, którą Bóg przysiągł ojcom waszym dać wam, były liczne, jako dni niebios nad ziemią.
6.MIESESażeby się mnogiemi stały wasze dnie i dnie synów waszych na Ziemi, którą Wiekuisty przysiągł [pra]ojcom waszym oddać im [na tak długo], jak niebiosa [będą trwać] nad Krajem [ziemią].
7.TYSIĄCL.WYD5aby się pomnożyły twoje dni i dni twoich dzieci w kraju, który przodkom waszym poprzysiągł dać Pan, dni tak długie, jak dni niebios, które są nad ziemią.
8.BRYTYJKAaby pomnożyły się dni wasze i dni waszych synów w ziemi, którą Pan przysiągł dać waszym ojcom, tak jak dni niebios, które są nad ziemią.
9.POZNAŃSKAaby tak długie były dni wasze i waszych synów na tej ziemi, którą Jahwe przyobiecał dać waszym ojcom, jak długo niebo [trwać będzie] nad ziemią.
10.WARSZ.PRASKAaby dni wasze i waszych dzieci w kraju, który Jahwe poprzysiągł dać waszym ojcom, były tak liczne jak dni wszystkich niebios, które są nad ziemią.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.By rozmnożyły się wasze dni oraz dni waszych synów na ziemi, którą WIEKUISTY zaprzysiągł waszym ojcom, że im odda na tyle dni, ile niebo będzie nad ziemią.
12.EIB.BIBLIA.2016Niech dzięki temu pomnożą się wasze lata i lata waszych dzieci w tej ziemi, którą PAN przysiągł waszym ojcom, że im ją da na tak długo, jak trwają lata niebios nad ziemią.