« 5Moj 11:21 5 Księga Mojżeszowa 11:22 5Moj 11:23 » 

1.WUJEK.1923Jeźli bowiem strzedz będziecie rozkazań, które ja wam przykazuję, i czynić je będziecie, abyście miłowali Pana, Boga waszego, i chodzili we wszystkich drogach jego, trzymając się go,
2.GDAŃSKA.1881Bo jeźliż z pilnością strzedz będziecie każdego przykazania tego, które ja wam rozkazuję, abyście je czynili, żebyście miłowali Pana, Boga waszego, i chodzili we wszystkich drogach jego, trwając przy nim:
3.GDAŃSKA.2017Bo jeśli będziecie pilnie przestrzegać wszystkich przykazań, które ja wam nakazuję wypełniać, żebyście miłowali PANA, swojego Boga, i chodzili wszystkimi jego drogami, lgnąc do niego;
4.CYLKOWBo gdy przestrzegać będziecie wszystkich przykazań tych, które nakazuję wam spełniać, byście miłowali Wiekuistego, Boga waszego, postępowali po wszystkich drogach Jego, i lgnęli do Niego, -
5.KRUSZYŃSKIAlbowiem, jeśli pilnie będziecie strzedz tych wszystkich przykazań, jakie ja wam nakazuję wypełnić, kochając Jahwe, Boga waszego, chodząc wszystkiemi jego drogami i będąc przywiązanym do niego,
6.MIESESZaiste! jeśli wy będziecie przestrzegali [pilnie] całego Przykazania tego, które Ja wam przykazuję, ażeby je wykonywać, iżbyście miłowali Boga waszego Wiekuistego, postępowali wszelkiemi drogami Jego i do Niego lgnęli, –
7.TYSIĄCL.WYD5Jeśli pilnie strzec będziecie wszystkich tych poleceń, które ja wam dziś nakazuję wypełniać - miłując Pana, waszego Boga, postępując według wszystkich Jego dróg i Jego się trzymając -
8.BRYTYJKAJeśli bowiem będziecie przestrzegać wszystkich tych przykazań, które Ja wam nadaję, abyście je pełnili, miłując Pana, Boga swego, chodząc jego drogami i jego się trzymając,
9.POZNAŃSKAJeżeli wiernie będziecie zachowywać całe to przykazanie, którego nakazuje wam przestrzegać, miłując swego Boga Jahwe, postępując Jego drogami i lgnąc do Niego,
10.WARSZ.PRASKAJeśli bowiem będziecie zachowywać starannie wszystkie przykazania, które wam ogłosiłem, jeśli będziecie kochać Jahwe, waszego Boga, chodząc jego drogami, jeśli będziecie wiernie trwać przy Nim,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo gdy będziecie przestrzegać wszystkich tych przykazań, które wam nakazuję spełniać, byście miłowali WIEKUISTEGO, waszego Boga, chodzili po wszystkich Jego drogach, oraz do Niego lgnęli
12.EIB.BIBLIA.2016Jeśli bowiem będziecie prawdziwie posłuszni przykazaniom, które podaję wam do spełniania, powodowani miłością do PANA, waszego Boga, chęcią kroczenia wszystkimi Jego drogami oraz pragnieniem, aby lgnąć do Niego,