« 5Moj 11:23 5 Księga Mojżeszowa 11:24 5Moj 11:25 » 

1.WUJEK.1923Wszelkie miejsce, na które stąpi noga wasza, wasze będzie: od puszczy i od Libanu, od rzeki wielkiéj Euphratesa aż do morza zachodniego będą granice wasze.
2.GDAŃSKA.1881Wszelkie miejsce, po którem deptać będzie stopa nogi waszej, wasze będzie; od puszczy i Libanu, od rzeki, rzeki Eufrates, aż do morza ostatniego będzie granica wasza.
3.GDAŃSKA.2017Każde miejsce, po którym stąpać będzie stopa waszej nogi, będzie wasze: od pustyni i Libanu, od rzeki Eufrat aż do morza zachodniego będzie wasza granica.
4.CYLKOWKażde miejsce po którem stąpi stopa nogi waszej, waszem będzie; od puszczy i Libanu, od rzeki, rzeki Frath do morza zachodniego, będzie granica wasza;
5.KRUSZYŃSKIKażde miejsce, na które nadepnie stopa waszej nogi, wasze będzie, od pustyni aż do Libanu, od rzeki Eufratu aż do morza zachodniego będzie się ciągnęła granica wasza.
6.MIESESkażde miejsce, po którem będzie kroczyć stopa nogi waszej, waszem ono będzie, i od Pustyni po Libanon, od Strumienia, strumienia Eufratu [Pěrāt], aż do Morza Zachodniego, będą granice wasze sięgać.
7.TYSIĄCL.WYD5Każde miejsce, po którym będą chodzić wasze stopy, będzie wasze. Granice wasze sięgać będą od pustyni aż do Libanu, od rzeki Eufrat aż do Morza Zachodniego.
8.BRYTYJKAKażde miejsce, po którym stąpać będzie twoja stopa, będzie wasze. Granica wasza sięgać będzie od pustyni do Libanu i od rzeki Eufrat do Morza Zachodniego.
9.POZNAŃSKADo was będzie należało każde miejsce, na którym spocznie wasza stopa od pustyni po Liban, [i] od rzeki Eufrat aż do Morza Zachodniego sięgnie wasza granica.
10.WARSZ.PRASKADo was należeć będzie każde miejsce, którego dotkną wasze stopy. Granice waszych posiadłości będą sięgały od pustyni aż do Libanu i od rzeki Eufrat aż do Morza Zachodniego.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wasze będzie każde miejsce po którym pójdzie stopa waszej nogi. Wasza granica będzie od puszczy i Libanu oraz od rzeki, rzeki Eufrat do morza zachodniego.
12.EIB.BIBLIA.2016Każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, będzie wasze - od pustyni po Liban. Wasza granica rozciągać się będzie od rzeki - rzeki Eufrat - po Morze Zachodnie.