« 5Moj 11:24 5 Księga Mojżeszowa 11:25 5Moj 11:26 » 

1.WUJEK.1923Żaden nie stanie przeciwko wam, strach wasz i bojaźń puści Pan, Bóg wasz, na każdą ziemię, którą deptać będziecie, jako wam powiedział.
2.GDAŃSKA.1881Nie ostoi się żaden przed wami; lękanie wasze, i strach wasz puści Pan, Bóg wasz, na oblicze wszystkiej ziemi, którą będziecie deptać, jako wam powiedział.
3.GDAŃSKA.2017Nikt nie ostoi się przed wami. PAN, wasz Bóg, wzbudzi strach i lęk przed wami po całej ziemi, którą będziecie deptać, jak wam powiedział.
4.CYLKOWNie ostoi się nikt przed wami; postrach i trwogę przed wami szerzyć będzie Wiekuisty, Bóg wasz, na każdej ziemi, po której stąpicie, jako przyrzekł wam.
5.KRUSZYŃSKINikt się nie ostoi przed wami; Jahwe, Bóg wasz, jak to wam powiedział, rozleje przed wami strach i przerażenie w każdym kraju, w którym stąpać będziecie.
6.MIESESNikt nie będzie wam się przeciwstawiał, [gdyż] postrach wasz [przed wami] i trwogę waszą rzuci Bóg wasz Wiekuisty na Kraj cały, po którym wy będziecie stąpać, – [tak], jak On zapowiedział wam.
7.TYSIĄCL.WYD5Nikt przed wami się nie ostoi, strach przed wami i przerażenie będzie siał Pan, Bóg wasz, po całej ziemi, po której będziecie chodzić, jak wam zapowiedział.
8.BRYTYJKANikt się przed wami nie ostoi. Pan, wasz Bóg, będzie szerzył lęk i trwogę przed wami w każdej ziemi, po której będziecie kroczyć, jak wam przyrzekł.
9.POZNAŃSKANikt nie ostoi się przed wami! Jahwe, wasz Bóg, wzbudzi postrach i lęk przed wami w całym kraju, po którym stąpać będziecie, jak to wam zapowiedział.
10.WARSZ.PRASKANikt nie zdoła ostać się przed wami. Jahwe, wasz Bóg, będzie wzbudzał przed wami - tak jak zapowiedział - strach i przerażenie, ogarniające każdy kraj, do którego będziecie się zbliżali.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nikt się nie ostoi przed wami; WIEKUISTY, wasz Bóg jak wam przyrzekł będzie szerzył przed wami strach i trwogę, na każdej ziemi po której pójdziecie.
12.EIB.BIBLIA.2016Nikt się przed wami nie ostoi! PAN, wasz Bóg - tak jak wam zapowiedział - rzuci lęk przed wami na mieszkańców całej tej ziemi, po której będziecie stąpać.